Selgroepe

Mense Met 'n Missie

Ons selgroepe (klein Bybelstudie/groei groepe) het ‘n tweeledige doel:

  1. Om ‘n ruimte te bied waar mense van dieselfde portuurgroep vriende kan word en gees-genote kan vind. Daar is om hierdie rede ‘n sterk versorgings-element aan ons selgroepe gekoppel
  2. Om ‘n plavorm te skep waar gesamentlike groei en aanmoediging tot groei kan plaasvind.

Ons selgroepe is in hierdie opsig een van die fundamentele boublokke van ons gemeente bediening. Elke selgroep het ‘n leier/sameroeper wat direk met die verantwoordelike predikant skakel oor die inhoud wat aangebied word en ook rakende enige pastorale kwessies wat aandag nodig.

Ons moedig die selgroepe aan om ‘n ritme te vestig van een maal per week bymekaar kom, alhoewel daar groepe is wat weens verskeie redes slegs ‘n twee-weeklikse ritme kan bybring. Beide die wel die fokus van hierdie bediening.

Hoe om betrokke te raak:

  • Maak kontak met onderstaande predikant om geplaas te word na ‘n bestaande groep wat in jul jou/jou gesin se portuur val
  • Bied jouself aan as ‘n leier/sameroeper en ons help jou om ‘n nuwe selgroep te vestig.

Maak Kontak:

  • Ds. Dubois du Toit +264 81 401 3261