Senior-Lidmaat Bediening

Mense Met 'n Missie

In ons gemeente is omtrent 20 persent van ons lidmate bo 65 jaar oud. Dis vir ons baie belangrik dat hulle besondere aandag geniet, steeds tuis voel in die gemeente en goed versorg word in ’n tyd van hulle lewe wat hulle dalk al meer geïsoleer kan wees.

Silwerhare

As deel van ons fokus om senior lidmate tuis te laat voel en te versorg, het ons elke eerste Donderdag van die maand ’n byeenkoms met die klem op saamkuier, terwyl ’n spreker of uitstappie of iets interessants daarmee saam gedoen word. Almal wat belangstel uit ander gemeentes is ook welkom.

Ons poog om jaarliks ’n bekostigbare toer vir die seniors te reël om dit moontlik te maak vir hulle om iets van wegbreek vakansie pret te ervaar wat baie van hulle normaalweg nie meer het nie. Dit gee ook geleentheid om mekaar werklik goed te leer ken, vir ds. Evert as leraar om goeie verhoudings te bou en terselfdertyd saam om die Bybel met God en mekaar te wees.

Hoe om betrokke te raak:

  • As jy ’n senior is, kom maak saam!
  • Ons het behoefte aan helpers, vervoer, skenkings om byeenkomste en toer moontlik te maak.
  • Baie seniors skakel nie in by die aksies nie en ons wil in liefde uitreik na hulle om verhoudings met hulle te bou, hulle tuis te laat voel en te versorg. Ons het mense nodig om dit te doen.

Maak kontak:

Yolanda Gouws (+264) 61 251414 of (+264) 81 288 9805

Lenie Booysen (+264) 81 318 1470

Ds. Evert Strydom (+264) 81 128 0757