Televriend

Mense Met 'n Missie

Een van ons gemeente waardes is “gemeenskap” – wat beteken dat ons gemeente soos ’n familie wil wees – waar elkeen tuisvoel, waar ons liefde ervaar en waar ons weet hoe dit met mekaar gaan. Om dit beter reg te kry, het ons ’n aksie “TeleVriend”. ’n TeleVriend is iemand wat verantwoordelikheid neem vir ’n groepie persone (gewoonlik 5 of 6) met wie jy deur middel van die selfoon (WhatsApp, bel) kontak hou, verhouding bou, meeleef – net soos familie met mekaar doen!

Hoe om betrokke te raak:

  • Vir eers fokus ons veral om TeleVriende vir ons senior lidmate te kry. Ons het lidmate nodig wat soos ’n liefdevolle familielid belangstel, luister en omgee.

Maak kontak:

Wendy Lombaard (+264) 81 474 7937

Ds. Evert Strydom (+264) 81 128 0757