Tienerkerk

Hierdie baie spesiale groep jongmense het ‘n baie spesifieke inslag nodig in die kritieke vormingsjare waarin hulle hulself bevind. Ons het ‘n geweldige dinamiese groep mentors wat met groot passie hulle verskeie groepe bedien. Ons is ook geseën deur die betrokkenheid van Fresh-aandKerk se baie bekwame orkes-groep by ons weeklikse Tienerdiens, sowel as ‘n geweldige goeie infrastruktuur en dinamiese program vir die relevante bediening van tieners.

(Klik hier om die jaarprogram van 2019 af te laai)

Ons struktureer ons byeenkomste as volg:

17:00-17:20 lofprysing en aanbidding saam met aandKerk orkes;

17:20-17:50 ‘n tema-boodskap deur die jeug-predikant gelewer, en dan

17:50-18:30 graadgroep besprekings, gelei deur elke graadgroep se mentor, oor die tema van die week.

Ons het altyd behoefte aan nog mense wat hulself wil besikbaar stel as mentors. Sou jy oortuig voel dat jy betrokke moet raak, kontak gerus ons jeug-predikant:

Ds. Dubois du Toit

dubois@ngksuiderhof.com

(+264) 81 401 3261