Vorms

Lidmaatskap

As jy graag ‘n lidmaat wil word, klik hier en laai die lidmaaskap-vorm af. As jy dit ingevul het, maak asb kontak met ons kantoor en e-pos of gaan laai die vorm by hulle af.

Doopaansoek

Wil jy graag jou kindjie in ons gemeente doop? Laai die doopaansoek-vorm hier af. As jy ‘n lidmaat van ons gemeente is vereis ons slegs dat jy die vorm by die kantoor indien of aan hulle e-pos, sowel as met een van ons predikante ‘n doopgesprek voer; indien jy lidmaat is by ‘n ander gemeente vereis ons dat jy ‘n toestemmingsbrief van jou gemeente af kry waarop daar toestemming gegee word dat jy by ons kan doop, sowel as die nodige dokumentasie. Vir verdere navrae kontak gerus ons kantoor

Huweliksaansoek

Wil jy graag deur een van ons predikante in die eg verbind word? Laai die huweliksaansoek-vorm hier af en stuur dit aan ons kantoor; of wil jy bloot ons kerk gebruik vir die seremonie? Kontak die kantoor om die datum vas te maak.

Debietorder

Voel jy dat jy graag ‘n maandelikse bydrae tot die gemeente wil maak? Laai die debietorder vorm hier af en stuur dit asb terug aan die kantoor.