Gebedsbediening

Mense Met 'n Missie

Sonder twyfel sal almal saamstem dat gebed in ’n gemeente baie belangrik is en dat ’n gemeente ’n biddende gemeente moet wees wat in diep afhanklikheid voor hulle Here leef. In ons gemeente is ons op ’n pad van groeiende verstaan en leef van ons gebedsroeping.

Ons het verskeie gebed aksies en geleenthede in die gemeente waar ons poog om die media effektief te gebruik terwyl ons weet dis belangrik om ook saam te kom.

Hoe om betrokke te raak:

  • In die afkondigings is daar weekliks ’n Gebedslys met name en sake van mense waarvoor gebed en omgee gevra word. Elkeen kan help deur name en inligting van mense in nood aan die kantoor deur te gee. Wees ook betrokke deur vir die mense te bid en om te gee.
  • Daar is ’n gemeente WhatsApp groep “Gebedskring” waar gebedsbehoeftes deurlopend geplaas word. ’n Daaglikse gebed word ook geplaas en asook ’n weeklikse gids wat Jericho Mure opstel waarin daar gefokus word op gebed vir die wêreld. Deur jouself by die groep te laat voeg kan jy al die inligting kry en daarvoor bid.
  • Suiderhof 24 uur Gebedsaksie vind elke 2e Woensdag van die maand plaas.  Dit is ’n dag van gebed waar lidmate d.m.v. ’n WhatsApp groep georganiseer word sodat daar elke uur van die dag ten minste een persoon is wat bid. ’n Gebedsriglyn met persoonlike, gemeente en ander sake vir gebed word voorberei en versprei. Voor elke Dag van Gebed word ’n skakel aan die gemeente uitgestuur waardeur elkeen geleentheid kry om op die groep te kom.

Maak kontak:

Ds. Evert Strydom (+264) 81 128 0757