40 dae van Vrug – Liefde

Mense Met 'n Missie

40 dae van Vrug – Liefde

February 22, 2022 Gesprekgids 0

GROEPS BESPREKING – 30 Jan 2022

Tema: 40 dae van vrug – Liefde

Uitkomste: Ons verstaan die groot tema van die Galasiërs brief: die spanning tussen die wet/werke en geloof/vertroue – tussen op eie meriete God se guns te probeer wen en om op Jesus se meriete voor God staat te maak. Ons verstaan wat bedoel word met ‘die praktyke van die sondige natuur’ en hoe dit staan teenoor die ‘vrug van die Gees’

 1. Ysbreker
 • Bring ’n lekker ou gekneusde of selfs vrot vrug saam na die klassie en bied hom aan vir iemand om te eet
  • Is ’n vrot vrug ’n goeie voorstelling van ’n Christen se lewe wat nie die verskillende kentekens van die ‘vrug van die Gees’ in dra nie?
 • Of kyk wie kan al 9 vrug van die Gees onthou sonder om dit af te lees

______________________________________________________________________________

 1. Inleiding
 • Hoekom meen Paulus in die Galasiërs brief dat daar ’n onversoenbare spanning is tussen die wet en die geloof? (tussen werke en vertroue)
 • Hoe verstaan jy die spanning tussen ‘liggaam en siel’ aan die eenkant, en ‘gees’ aan die ander (sien Rom 7:19)

______________________________________________________________________________

 1. Teks
 • Lees Gal 5:16-23
  • v16 is ’n belofte – maar HOE laat ek my lewe deur die Heilige Gees beheer?
  • wat beteken v18 se “staan julle nie meer onder die wet nie”? Onder wat staan die Christen dan wat hul lewe deur die Heilige Gees laat lei?
  • Hoekom is die ‘praktyke van die sondige natuur’ meervoud maar die ‘vrug van die Gees’ enkelvoud?

______________________________________________________________________________

 1. Inhoud
 • Gee jou beste definisie van liefde
 • Stem jy saam dat liefde nie net genade/aanvaarding/saamstem kan wees nie?
  • Hoekom/nie? (Lees Joh. 1:14 en 2 Joh. 1:6)
 • Stem jy saam met die aanhaling van Tomas Sowell: “If I tell you what you want to hear, I am helping myself – if I tell you what you need to hear, I am helping you”

______________________________________________________________________________

 1. Toepassing
 • By watter kenmerke van die ‘vrug van die Gees’ het jy nodig om in groter oorgawe aan die Heilige Gees se leiding te leef?
 • Hoekom is daardie kenmerke vir jou moeilik? Watter situasies gee aanleiding daartoe dat jy faal in daardie areas?
  • Watter praktiese stappe kan jy neem om te verseker dat dit gebeur?
 • Wanneer dit kom by ‘liefde’ – dink aan jou kern verhoudings, waar het jy nodig om meer genadig te wees en waar het jy nodig om meer by waarheid/geregtigheid te staan?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *