Author: Dubois du Toit

Mense Met 'n Missie

Die Koninkryk is soos…

Uitkomste: Ons verstaan dat die Koninkryk van God bestaan uit die krag van die Koning, die Koning se mense en die Koning se plek – dit is dus ’n konkrete element van ons werklikheid. God se Koninkryk is oral waar God se wil manifesteer – dit is omvattend en bestaan nie net uit een element…
Read more


June 11, 2022 0

Die probleem van Boosheid

Tema: Die probleem van Boosheid Uitkomste: Ons verstaan dat boosheid nie vir die Christen ’n onbeantwoordbare probleem is nie – dat die probleem reeds by die eerste 2 mense ontstaan het: ’n verontagsaming van die Skepper se goeie orde. Ons verstaan verder dat boosheid nie deel is van die geskape werklikheid soos wat goedheid is…
Read more


June 3, 2022 0

Die drievoudige liefde van God

Uitkomste (vir gesprekleiers): Ons verstaan dat God se liefde nie een-dimensioneel is nie. In breë trekke onderskei ons tussen 3 tipes liefde van God: sy welwillende liefde wat onvoorwaardelik vir alle mense is en sy weldadige liefde wat hier uitvloei wat ook onvoorwaardelik vir alle mense is (hierdie twee tipes liefde word ook verstaan as…
Read more


May 20, 2022 0

Die ewige liefde van God

Uitkomste: Ons verstaan die primêre Objek van ewige liefde van God as dat dit die liefde van die Vader vir die Seun is. Hierdie liefde word ook uitgebrei na elkeen van die Seun verlos en liefhet om die ontwil van die Seun. Die opdrag wat aan die Seun se geliefdes gegee word, is dat hul…
Read more


May 13, 2022 0

God se liefde 2 – God is liefde

Uitkomste: Ons verstaan dat ‘God is liefde’ nie beteken God = liefde nie. Liefde vind sy oorsprong in God en kan nie op dieselfde vlak as God gestel word, dat die term ‘liefde’ en ‘God’ uitruilbaar raak en die som liefde = God ook klop nie. Ons verstaan verder die doktrine van ‘Goddelike eenvoud’: dat…
Read more


May 6, 2022 0

Gemeentebrief – 17 April

Click hier


April 16, 2022 0

Man of Messias – 5 – Jesus huldig die NT in

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel nie vir ons die Christendom gegee het nie maar dat die Christendom vir ons die Bybel gegee het, omdat die Christendom ontstaan het a.g.v. ’n gebeurtenis – die dood en opstanding van Jesus. Jesus se dood en opstanding is nie net die sentrale feit van ons werklikheid nie, maar…
Read more


April 16, 2022 0

Man of Messias – 2 – Jesus voorspel deur die OT

Uitkomste: Ons verstaan dat die eenheid van die OT en NT verder bevestig word deur die geweldige hoeveelheid, baie spesifieke en gedetailleerde profesieë wat oor die komende Messias gemaak is, en wat in Jesus vervul is. Ysbreker Was daar al ooit ’n ‘die sterre voorspel’ of horoscope uitlating oor jou gemaak wat jy as akkuraat…
Read more


April 8, 2022 2

Man of Messias – Jesus in die Ou-Testament

Uitkomste: Ons leer ken Jesus se hermeneutiek: dat Hy ’n sterk tipologiese verstaan van die OT verkondig het. Ons verstaan tipologie as ‘die-storie-in-die-storie’ of om feitlike en historiese gebeure in die OT ook as ’n metaforiese/allegoriese vooruitskoue na die NT te sien. Om hierdie rede besef ons dat die OT propvol van Jesus is en…
Read more


April 1, 2022 0