Author: Dubois du Toit

Mense Met 'n Missie

Dink Bybels oor…Drank

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel nie drank-gebruik opsig self as sonde beskou nie – God het dit immers vir ons as ’n goeie ding gegee – maar wel drank-misbruik. Drankmisbruik vind plaas die oomblik wanneer interne beheer oor my wil vervang word met eksterne beheer, d.w.s., die invloed van alkohol – met ander woorde:…
Read more


September 24, 2022 0

Afkondigings 18 September

Klik hier om die afkondigings oop te maak


September 16, 2022 0

Dink Bybels oor…die toekoms van die kerk

Uitkomste: Ons verstaan dat God ’n kerk vir sy missie in die wêreld het. Ons verstaan dat God se missie nog nooit verander het nie – ‘wys mense na Christus’. Ons besef dat daar verskeie maniere is hoe ons gehoor aan God se missie skeefgetrek kan word; Jesus het ons self daaraan herinner. Die eenvoudige…
Read more


September 16, 2022 0

Dink Bybels oor…Ouerskap

Uitkomste: Ons verstaan dat ouerskap ‘n Goddelike opdrag is omdat dit een van die 3 primêre funksies van die huwelik is soos verlede keer gesels: die voortsetting van ‘n Goddelike nageslag. Ons bevestig die belangrikheid van ouers wat die geloof aan hul kinders ‘leer’ en ‘modelleer’ beide om die inhoud van hul geloof vas te…
Read more


September 8, 2022 0

Afkondigings – 4 September

Klik hier om die afkondigings oop te maak


September 2, 2022 0

Dink Bybels oor…huwelik

Uitkomste: Ons verstaan dat God ’n baie spesifieke aard, rol en funksie vir die huwelik in gedagte gehad het toe Hy die mens geskep het en die eerste huwelik bevestig het. Ons sien dat die huwelik nie in die eerste plek oor die mens en hul geluk gaan nie (geluk is wel ’n byproduk van…
Read more


September 2, 2022 0

Dink Bybels oor…Aborsie

Uitkomste: Ons verstaan dat aborsie op geen manier vanuit die Bybel geregverdig kan word nie. Ons vertrou egter God se allesomvattende vergifnis, ook vir dié van ons wat worstel met aborsie-verwante bagasie. Ons verstaan die belangrike onderskeid tussen ’n ‘waarde oordeel’ en ’n ‘morele oordeel’ en hoe belangrik dit is om nie morele standaarde te…
Read more


August 27, 2022 0

Dink Bybels oor seksualiteit

Uitkomste: Ons verstaan die heiligheid van seks in die lig van die potensiaal wat God daarin gebou het om ’n nuwe, ewige siel te skep. Ons verstaan dat die satan se strategie nog altyd was om God se bedoeling teë te werk deur goedheid en waarheid te korrupteer, mense te bedrieg en God se Woord…
Read more


August 19, 2022 0

Wie is ek?

Uitkomste: ons verstaan dat God se stem en die kultuur se stem met mekaar in stryd is oor ‘wie ek is’. Die kultuur skryf ’n klomp sosiale identiteite aan ons toe wat ons in groepe jaag wat dan ook teenoor mekaar antagoniseer word. God sê ons diepste identiteit lê in die feit dat ons na…
Read more


August 13, 2022 0

Die Koninkryk is soos…Koring en Onkruid

Uitkomste: Ons verstaan 2 kern punte van Jesus se gelykenis in Matt. 13:24-30 – dat ons taak nie is om Jesus-polisie te speel en mense te veroordeel nie, maar om evangeliste te wees wat die goeie nuus van die Koninkryk bekend maak en die slegte deur die goeie oorwin (Rom 12:21). Ook verstaan ons die…
Read more


August 5, 2022 0