Author: Dubois du Toit

Mense Met 'n Missie

Ef. 5:1-20 ‘Wees nabootsers van God’

Uitkomste: Ons verstaan dat, as beelddraers van God, dit die Christen se eerste en kern opdrag is om vir God na te boots. Ons verstaan dat dit ’n baie spesifieke leefstyl vra en ook vra dat alle vorme van die ou lewe afgesterf moet word. Ons verstaan dat die Christelike leefstyl beskryf kan word as…
Read more


September 15, 2023 0

Ef. 4:17-32 ‘Die ou en die nuwe mens’

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n baie duidelike verskil is in die manier hoe mense leef wat gehoorsaam is aan God en mense wat nie aan Hom gehoorsaam is nie. Wanneer Efesiërs verwys na hierdie onderskeid praat hy van die ‘ou mens’ en die ‘nuwe mens’. Ons verstaan dat dit egter nie so maklik is…
Read more


September 9, 2023 0

Ef. 4:1-16 – My roeping

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus se kerk ’n eenheid moet wees – want daardeur getuig ons van alles wat ons eenheid in Christen bevestig: een liggaam, een Gees, een doop, een hoop, een geloof en een Here. Ons verstaan dat elke wedergebore gelowige ’n geestelike gawe/gawes ontvang om sy kerk op te bou en sy…
Read more


September 2, 2023 0

Ef. 3:14-21 ‘Dra God se Naam’

Uitkomste: Ons verstaan dat die 2de gebod nie net die lasterlike gebruik van God se Naam teëpraat nie, maar ten sterkste ook die valslike ‘dra’ van God se Naam. Ons verstaan ook dat God se familie nie ALLE mense op aarde insluit nie, maar slegs diegene wat deur God se genade tot geloof gekom het…
Read more


August 26, 2023 0

Ef 3:1-13 ‘Die Geheimenis’

Uitkomste: Ons verstaan dat God 2 families het – ’n hemelse en ’n aardse. Ons verstaan dat daar 3 rebellies was – Gen. 3, 6 en 11 – waarna God die nasies onterf het en sy fokus op Israel geplaas het. Ons verstaan dat God se geheime plan was om die onterfde nasies saam met…
Read more


August 18, 2023 0

Efesiërs 2:11-22 ‘Jood en heiden’

Uitkomste: Ons verstaan dat die vrede wat Jesus tussen Jood en heiden gebring het deur die afskaffing van die wet vir elkeen van ons goeie nuus is omdat ons ook getel is onder die heidene. Ons verstaan dat Jesus ’n nuwe mensdom ingehuldig het wat Jood en heiden transendeer en daardeur het Hy ook vrede…
Read more


August 11, 2023 0

Ef. 2:1-10 ‘Uit genade is julle gered’

Uitkomste: Ons verstaan dat ons van nature in rebellie teenoor God is en daarom tot die ewig oordeel behoort. Maar God het vanuit sy groot genade aan ons die gawe van geloof geskenk om sodoende deur Hom verlos te word. Ons verstaan ook dat hierdie verlossing nie beteken dat ons kan terugsit en ons lewens…
Read more


August 4, 2023 0

Efesiërs 1:15-23 – Drie-Eenheid?

Uitkomste: Ons verstaan dat ’n reddende geloof in liefde oorgaan in dade – ons verstaan ook dat daardie liefde ’n liefde is wat alle gelowiges onder mekaar het, ongeag ons geografiese ligging of kulturele ligging. Ons verstaan dat die Bybel baie duidelik ’n Drie-Eenheid verkondig en dat daar ’n onderskeid getref kan word tussen die…
Read more


July 29, 2023 0

Ef. 1:1-14 “Uitverkies?”

Uitkomste: Ons verstaan die sentraliteit van die begrip ‘In Christus’ vir ons geloofslewe. Ons verstaan oorsigtelik wat met ‘uitverkiesing en lotsbestemming’ bedoel word: dat ons deur God gekies is en bestem is vir die ewige lewe nog voordat God die wêreld geskep het – dit wek in ons ’n groot nederig-makende vreugde en verseker ons…
Read more


July 22, 2023 0

Beloftes by die vuuroond

Lees Dan. 3:14-29. Kyk of julle die gaping kan oorbrug tussen die Bybelse storie van die drie jongmanne voor én in die vuuroond, en die Here se boodskap hieruit spesifiek vir julle in julle praktiese situasies vandag. (Sny gerus hieronder uit soos julle goed dink, omdat dit dalk lank kan neem as julle alles deeglik…
Read more


June 16, 2023 0