Author: Dubois du Toit

Mense Met 'n Missie

Die ewige liefde van God

Uitkomste: Ons verstaan die primêre Objek van ewige liefde van God as dat dit die liefde van die Vader vir die Seun is. Hierdie liefde word ook uitgebrei na elkeen van die Seun verlos en liefhet om die ontwil van die Seun. Die opdrag wat aan die Seun se geliefdes gegee word, is dat hul…
Read more


May 13, 2022 0

God se liefde 2 – God is liefde

Uitkomste: Ons verstaan dat ‘God is liefde’ nie beteken God = liefde nie. Liefde vind sy oorsprong in God en kan nie op dieselfde vlak as God gestel word, dat die term ‘liefde’ en ‘God’ uitruilbaar raak en die som liefde = God ook klop nie. Ons verstaan verder die doktrine van ‘Goddelike eenvoud’: dat…
Read more


May 6, 2022 0

Gemeentebrief – 17 April

Click hier


April 16, 2022 0

Man of Messias – 5 – Jesus huldig die NT in

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel nie vir ons die Christendom gegee het nie maar dat die Christendom vir ons die Bybel gegee het, omdat die Christendom ontstaan het a.g.v. ’n gebeurtenis – die dood en opstanding van Jesus. Jesus se dood en opstanding is nie net die sentrale feit van ons werklikheid nie, maar…
Read more


April 16, 2022 0

Man of Messias – 2 – Jesus voorspel deur die OT

Uitkomste: Ons verstaan dat die eenheid van die OT en NT verder bevestig word deur die geweldige hoeveelheid, baie spesifieke en gedetailleerde profesieë wat oor die komende Messias gemaak is, en wat in Jesus vervul is. Ysbreker Was daar al ooit ’n ‘die sterre voorspel’ of horoscope uitlating oor jou gemaak wat jy as akkuraat…
Read more


April 8, 2022 2

Man of Messias – Jesus in die Ou-Testament

Uitkomste: Ons leer ken Jesus se hermeneutiek: dat Hy ’n sterk tipologiese verstaan van die OT verkondig het. Ons verstaan tipologie as ‘die-storie-in-die-storie’ of om feitlike en historiese gebeure in die OT ook as ’n metaforiese/allegoriese vooruitskoue na die NT te sien. Om hierdie rede besef ons dat die OT propvol van Jesus is en…
Read more


April 1, 2022 0

40 dae van Vrug – Selfbeheersing

Uitkomste: Ons verstaan dat selfbeheersing ’n kardinale kenmerk van die Christelike lewenswandel behoort te wees. Ons verstaan dat selfbeheersing te doen het met dit wat ons sensories toelaat om vastrapplek in ons gedagtes te kry en ook wat ons toelaat om d.m.v. van woorde en dade waar vanaf ons uit te gaan. Ons verstaan dat…
Read more


March 25, 2022 0

40 Dae van Vrug – Nederigheid

Tema: Nederigheid Uitkomste: Ons verstaan dat nederigheid nie net iets is wat God van ons verwag nie, maar dat Hy dit tot die uiterste toe vir ons kom voorhou het in die lewe van Jesus. Ons besef ons het niks om op te roem en daarom hoogmoedig te wees nie – dieselfde gesindheid wat in…
Read more


March 17, 2022 0

Getrouheid

Uitkomste: Ons verstaan dat getrouheid van kern belang is vir ons Christelike lewenswandel, omdat dit die fondasie is waarop verhoudings gebou word en elkeen van ons staan voortdurend in 3 verhoudings: met God, ons naaste en onsself. Ons is ook op ons hoede vir die 3 primêre begeertes wat lei tot alle ontrouheid: geld [oog],…
Read more


March 10, 2022 0