Man of Messias – 5 – Jesus huldig die NT in

Mense Met 'n Missie

Man of Messias – 5 – Jesus huldig die NT in

April 16, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel nie vir ons die Christendom gegee het nie maar dat die Christendom vir ons die Bybel gegee het, omdat die Christendom ontstaan het a.g.v. ’n gebeurtenis – die dood en opstanding van Jesus. Jesus se dood en opstanding is nie net die sentrale feit van ons werklikheid nie, maar ook die sentrale teologiese waarheid van die hele Bybel

 • Ysbreker
 • Rolspel: jy is skepties oor Jesus en een van jou groeplede moet jou oortuig dat Hy nie bloot ’n man was nie maar ook die Messias

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • As jy een ding uit hierdie reeks moet haal wat vir jou uitgestaan het, wat sal dit wees?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe verdedig jy die stelling dat ‘Christendom het vir ons die Bybel gegee’ en nie andersom nie?
 • Stem jy saam met Frank Turek se uitlating “Jesus was either a liar, a lunatic, or Lord, but what He most certainly wasn’t, was just a great moral teacher”?
 • Hoekom kan ons sê dat, toe Jesus sy laaste asem uitblaas was daar nie meer ’n Jesus-beweging nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Noem 2 redes hoekom Jesus se opstanding uit die dood van absolute belang was
  • Lees hiervoor die 2 tekste: Hand 13:32-37 en 1 Kor. 15:1-8 & 17-19

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Wat is die praktiese implikasies vir my lewe as Jesus uit die dood opgestaan het?
  • Lees 1 Pet. 1:3-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *