Category: Uncategorized

Mense Met 'n Missie

Definieer die Verhouding

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n onderskeid is tussen om ’n ‘fan’ van Jesus te wees en om ’n ‘follower’ te wees. Ons verstaan ook dat baie Christene die verkeerde maatstaf gebruik om hul toewyding aan Jesus te meet – baie keer meet ons onsself teen ander Christene met ’n swakker getuienis, of teen die…
Read more


January 27, 2023 0

Ons is mense van die Weg

Uitkomste: Ons verstaan dat Christenskap veel meer vereis as blote self-identifikasie “Ek is ’n Christen” – dit vereis dat ons in ons lewenswandel die lewe, waardes en belange van Jesus naboots. Ons verstaan dat dit beteken ons moet onsself verloën, die eiegeregtigheid wat die wêreld so aanvuur aflê en Jesus se weg vertrou bo my…
Read more


January 20, 2023 0

Ons is mense van die waarheid

Uitkomste: Ons verstaan dat ons in ’n wêreld leef wat in die greep van die ‘vader van die leuen’ is. Ons verstaan ook dat Christene ’n verantwoordelikheid het om, as beeld van God, die hoogste moontlike standaard te handhaaf wanneer dit kom by die uitleef van waarheid. Ons besef dat ons dit slegs in afhanklikheid…
Read more


January 13, 2023 0

Dink Bybels oor…Dankbaarheid

Uitkomste: Ons verstaan dat die Christen se dankbaarheid nie primêr lê in die materiële gawes wat ons uit God se hand ontvang nie, maar in die afgehandelde werk van Jesus en die gevolglike geloofsekerheid wat ons kan hê rakende ons verlossing en die ewige lewe wat vir ons voorlê. Ysbreker Wanneer daar nagmaal gehou word,…
Read more


November 1, 2022 0

Dink Bybels oor…God, goed en geld 2

Uitkomste: Ons verstaan dat alles wat ons het en is deur die genade van God aan ons geskenk is, daarom kan ons God nie net met ’n persentasie van ons lewe of ons besittings eer nie. Ons moet daaroor dink vanuit die staanspoor dat dit alles elk geval syne is en dat ons Hom met…
Read more


October 21, 2022 0

Dink Bybels oor…God, goed en geld

Uitkomste: Ons verstaan dat ons maklik ongesonde prioriteite en praktyke in ons persoonlike finansies kan vestig. Ons verstaan dat die manier hoe ons ons finansies hanteer grootliks reflekteer op die vertrouensverhouding wat ons met God het. Ons besef dat Hy en wat Hy wil vir sy Koninkryk die eerste plek in ons finansiele prioriteite moet…
Read more


October 14, 2022 0

Dink Bybels oor…Drank

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel nie drank-gebruik opsig self as sonde beskou nie – God het dit immers vir ons as ’n goeie ding gegee – maar wel drank-misbruik. Drankmisbruik vind plaas die oomblik wanneer interne beheer oor my wil vervang word met eksterne beheer, d.w.s., die invloed van alkohol – met ander woorde:…
Read more


September 24, 2022 0

Afkondigings 18 September

Klik hier om die afkondigings oop te maak


September 16, 2022 0

Dink Bybels oor…die toekoms van die kerk

Uitkomste: Ons verstaan dat God ’n kerk vir sy missie in die wêreld het. Ons verstaan dat God se missie nog nooit verander het nie – ‘wys mense na Christus’. Ons besef dat daar verskeie maniere is hoe ons gehoor aan God se missie skeefgetrek kan word; Jesus het ons self daaraan herinner. Die eenvoudige…
Read more


September 16, 2022 0

Dink Bybels oor…Ouerskap

Uitkomste: Ons verstaan dat ouerskap ‘n Goddelike opdrag is omdat dit een van die 3 primêre funksies van die huwelik is soos verlede keer gesels: die voortsetting van ‘n Goddelike nageslag. Ons bevestig die belangrikheid van ouers wat die geloof aan hul kinders ‘leer’ en ‘modelleer’ beide om die inhoud van hul geloof vas te…
Read more


September 8, 2022 1