Dink Bybels oor…huwelik

Mense Met 'n Missie

Dink Bybels oor…huwelik

September 2, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat God ’n baie spesifieke aard, rol en funksie vir die huwelik in gedagte gehad het toe Hy die mens geskep het en die eerste huwelik bevestig het. Ons sien dat die huwelik nie in die eerste plek oor die mens en hul geluk gaan nie (geluk is wel ’n byproduk van ’n gesonde huwelik), maar oor die voortsetting van ’n goddelike nageslag, die illustrasie van God se aard en karakter en Jesus en sy kerk se verhouding, en laastens oor persoonlike heiligheid.

 • Ysbreker
 • Vertel jou gunsteling (skoon) huwelik grappie of grappie oor man-en-vrou-wees
  • Wat sê meeste van hierdie grappies oor ons moderne beskouing van die huwelik?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • ‘and they lived happily ever after’ is die sprokiesboek-einde wat meeste mense sien as die primêre doel van die huwelik
  • Hoekom is ‘geluk’ baie onvoldoende as die primêre doel van die huwelik?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 19:1-12 (probeer veral die 2020 vertaling ook te lees)
  • Hoe spel Jesus die ontwerp vir die huwelik uit in v4-5?
  • As ons dink aan veral die ‘illustrasie’-funksie van die huwelik, hoekom is egskeiding vir Jesus so ’n ernstige onderwerp?
  • Hoe moet ons dit verstaan dat Jesus in v11-12 sê dat die huwelik nie vir almal is nie?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat verstaan jy onder elkeen van die 3 groot funksies van die huwelik
  • Procreation (voortplanting)
  • Illustration (illustrasie)
  • Sanctification (heiligmaking)

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Vir getroudes: Maak ’n toewyding teenoor jou eggenoot – Wat kan jy begin doen of beter doen dat jou huwelik beter belyn word met God se oorspronklike ontwerp daarvoor?
 • Vir ongetroudes: Maak ’n toewyding teenoor jouself – Watter stappe kan jy nou al neem om te verseker dat jy getrou sal wees aan God se oorspronklike ontwerp vir die huwelik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *