Dink Bybels oor…Drank

Mense Met 'n Missie

Dink Bybels oor…Drank

September 24, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel nie drank-gebruik opsig self as sonde beskou nie – God het dit immers vir ons as ’n goeie ding gegee – maar wel drank-misbruik. Drankmisbruik vind plaas die oomblik wanneer interne beheer oor my wil vervang word met eksterne beheer, d.w.s., die invloed van alkohol – met ander woorde: dronkheid. Op die ou end gaan die beantwoording van ons vrae oor drank minder oor die moets en moenies van drank opsig self en meer oor: “hoe lyk dit wanneer Christene as ’n alternatiewe gemeenskap voor mense leef.”

 • Ysbreker
 • Vertel vir jou groep jou persoonlike oriëntasie ten opsigte van die gebruik van drank

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Het die inhoud van die preek ’n skuif in jou oortuiging rondom drank gebring of nie?
 • Hoekom dink jy is drank so deel van ons Suider-Afrikaanse kulture?
 • Dink jy die Bybel het ’n ‘cookie-cutter’ resep rondom drank-gebruik waarvolgens alle mense hulself moet oriënteer of bied die Bybel eerder riglyne vir individue?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees 1 Pet. 1;13-16
  • Is dit behulpsaam om die vraag na ‘hoe dink ons oor drank’ oor die boeg te gooi van ‘hoe leef ons as ’n heilige gemeenskap’ eerder as ‘wat is die moets en moenies van drank-gebruik’?
  • Hoe verstaan jy ‘om ’n heilige lewe te leef’ wanneer dit kom by drank-gebruik?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Wat kan ons alles doen om ons jongmense uit die blokke uit reg te oriënteer t.o.v. drank?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *