40 Dae van Vrug – Geduld

Mense Met 'n Missie

40 Dae van Vrug – Geduld

February 22, 2022 Uncategorized 0

GESPREKS-BEGELEIDING – 20 Feb.

Tema: Geduld

Uitkomste: Ons verstaan dat geduld nie net eensydig verstaan word as ‘om te wag’ nie. Dat daar ’n groot faset van Bybelse geduld is wat gaan oor ‘om moeilike en ongewenste omstandighede met ’n Christelike ingesteldheid te verduur’ en ook dat ons geduldig moet wees met mense soos wat God teenoor ons in ons onbekeerde sondigheid geduldig was/is.

 1. Ysbreker
 • Kan jy aan een faset van ons sekulêre samelewing dink waar geduld aangemoedig word?
 • Noem die top 3 dinge wat jou geduld die heel meeste beproef?
  • Hoekom dink jy is dit juis daardie dinge? Wat lê agter jou ongeduld?

______________________________________________________________________________

 1. Inleiding
 • Bybelse geduld kom neer op 3 dinge: 1)om te verduur, 2)om op God te wag en 3)om lankmoedig te wees teenoor ander mense.
  • Hoekom dink jy is juis hierdie 3 fasette van geduld vir God so belangrik?

______________________________________________________________________________

 1. Teks
 • Eksodus 34:6 – die ‘God van die Ou-Testament’ word baie keer baie anders beskryf as die ‘God van die Nuwe-Testament’
  • In die lig van hierdie vers – dink jy daar is ’n onderskeid?
  • Hoekom betwyfel mense baie keer dat God werklik hierdie dinge is?
 • Wat sê Jakobus 1:3-4 en Matt. 1-:24 vir ons oor die rede dat God van ons verwag om moeilike en selfs slegte omstandighede ‘geduldig te verduur’?
 • Wat leer ons uit die verhaal van Nehemia oor ‘om op die Here te wag’?
 • Watter rede gee Rom 2:4-5 vir ons om geduldig te wees met die mense rondom ons?

______________________________________________________________________________

 1. Inhoud
 • Stem jy saam met die aanhaling: “a waiting season is never a wasted season”?
  • Kan jy aan ’n voorbeeld uit jou eie lewe dink waar hierdie stelling waar was?

______________________________________________________________________________

 1. Toepassing
 • Identifiseer 1 of 2 dinge (spesifieke situasies of spesifieke persoon) in jou lewe waar daar net geen geduld is nie, maar volgens jou Christen ‘brand-promise’ veronderstel is om te wees
  • Skryf neer hoe jy van hieraf vorentoe daardie 1 of 2 dinge anders gaan benader dat geduld ’n deurslaggewende rol daarin kan begin speel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *