40 Dae van Vrug – Vriendelikheid

Mense Met 'n Missie

40 Dae van Vrug – Vriendelikheid

February 26, 2022 Uncategorized 0

GESPREKS-BEGELEIDING – 27 Feb

Tema: Vriendelikheid

Uitkomste: Ons verstaan dat vriendelikheid nie net ’n gesigsuitdrukking is nie, maar dat dit ten diepste neerkom op self-opofferende dade van deernis, barmhartigheid en ‘kindness’

 • Ysbreker
 • Noem al 9 kenmerke van die vrug van die Gees op in volgorde

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Gesels bietjie oor dit wat by jou vasgesteek het rondom die vorige 4 boodskappe:
  • Liefde, vreugde, vrede, geduld
 • Met die eerste hoor van vandag se tema ‘vriendelikheid’ wat was jou verwagting?
  • In die boodskap het ons gehoor dat vriendelikheid meer is as net ’n vriendelike voorkoms – stem jy daarmee saam?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Luk. 10:25-37
  • Volgens Rom 13:9 – sou jy sê dat die Priester of Leviet enige iets verkeerd gedoen het? Hoekom/nie?
  • Volgens Matt. 7:12 – sou jy sê dat die Priester of Leviet iets verkeerd gedoen het?
   • As jou antwoord hier verskil van jou antwoord by Rom 13:9 – wat is die verskil?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Lees 1 Kor. 10:24 en Fil. 2:3 – hoe lyk dit in die praktyk?
  • Is dit behulpsaam om te dink dat daar mense in jou lewe is wat soos die rower, priester & leviet, of die samaritaan teenoor jou opgetree het?
   • N.a.v. hierdie boodskap – hoe sou jy teenoor elkeen van hierdie persone optree?
  • Kan mens hierdie vraag omkeer om te sê dat jy al die (1)rower, (2)priester & leviet, of (3 samaritaan vir iemand anders was?
   • Wat vereis die ‘vriendelikheid’ kenmerk van die vrug van die Gees by elkeen van hierdie 3 punte van jou?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *