40 Dae van Vrug – Goedheid

Mense Met 'n Missie

40 Dae van Vrug – Goedheid

March 4, 2022 Uncategorized 0

GESPREKS-BEGELEIDING – 6 Maart

Tema: Goedheid

Uitkomste: Ons verstaan dat goedhartigheid minder te doen het met ’n ‘hart vir ander mense’ en meer met ’n voorkeur om die goeie te doen en die slegte nie te doen nie – daarom is ‘goedheid’ ‘n beter woord vir wat in die Griekse teks bedoel word. Ons verstaan dat dié voorkeur nie ontkoppel kan wees van ons optrede nie, maar dat ons in ons optrede groei na die karakter van God, wat die uiteindelike definisie van goedheid is.

 • Ysbreker
 • Wat is die grootste versoekings in jou lewe waarvoor jy net nie kan ‘nee’ sê nie?
  • Hoekom is dit so moeilik om hierdie versoeking te oorkom?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Dink jy dit is behulpsaam om ’n onderskeid te tref tussen die ’83 vertaling se ‘goedhartigheid’ en die 2020 vertaling se ‘goedheid’?
  • Hoe verstaan jy die onderskeid?
 • Lees die aanhaling: “Goedheid is nie bloot ’n passiewe kwaliteit nie, maar die doelgerigte voorkeur van reg teenoor verkeerd, die ferm en aanhoudende weerstand bied teen alle morele boosheid en die keuse vir- en navolging van alle morele goedheid.”
  • Stem jy saam met hierdie definisie van ‘goedheid’?

______________________________________________________________________________

 • Tekste
 • Hoekom is goedheid nie ’n passiewe kwaliteit nie? Lees Rom 3:11-12 & 23
  • Stem jy saam met die aantygings wat Paulus hier maak?
  • As dit alles waar is, het enige mens, selfs diegene wat ons as ‘goeie mense’ bestempel, hoop om Hemel toe te gaan?
   • Hoe het God hierdie probleem opgelos?
 • Hoe sou jy ‘reg’ definieer, soos wat ons dit in hierdie aanhaling kry? Lees saam Fil. 4:8
  • Kan jy ’n paar eietydse voorbeelde by elkeen van Paulus se woorde in Fil. 4:8 noem, sodat ons kan weet waarop ons gedagtes gerig moet wees?
 • Is die feit dat ek sukkel om my nuwe voorkeur (vir reg-teenoor-verkeerd) met my optrede te versoen (nogsteeds baie keer die verkeerde te doen) rede tot wanhoop? Lees Rom 7:15
  • Kan ek Rom 7:15 as ’n verskoning gebruik dat ek nog baie keer val vir versoekings? Lees Hebr. 12:4

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Jy weet in watter area van jou lewe jy maklik vir jou optrede of tekortkominge verskonings maak
  • “dis nie so erg nie” “almal doen dit” “ek maak niemand skade nie” “ek het dit nodig om deur die dag te kom” “my behoeftes word nie by die huis bevredig nie”
 • Identifiseer een ding wat jou voortdurend laat struikel, wat afbreek maak aan hierdie kenteken van die vrug van die Gees en verklaar heilige oorlog daarteen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *