Getrouheid

Mense Met 'n Missie

Getrouheid

March 10, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat getrouheid van kern belang is vir ons Christelike lewenswandel, omdat dit die fondasie is waarop verhoudings gebou word en elkeen van ons staan voortdurend in 3 verhoudings: met God, ons naaste en onsself. Ons is ook op ons hoede vir die 3 primêre begeertes wat lei tot alle ontrouheid: geld [oog], seks [vlees] en mag [trots].

 • Ysbreker
 • Kyk na elkeen van die volgende bekende Bybelverhale en bepaal watter een van die 3 begeertes (geld/goed: die lus van die oog – seks: die lus van die vlees – mag: die ‘pride of life’) die rede was vir die karakters om ontrou te wees:
  • Adam en Eva eet die vrug (Gen. 3:6)
  • Jakob kul Esau uit sy eersgeboortereg uit (Gen. 25)
  • Moses slaan die rots i.p.v. om met die rots te praat (Num. 20)
  • Simson en Delilah
  • Saul wil vir Dawid doodmaak
  • Judas verraai vir Jesus

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat verstaan jy rakende die konsep ‘getrouheid’?
 • Hoe en waarom is getrouheid vir jou belangrik?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Matt. 5:37
  • Is getrouheid na jou mening so eenvoudig soos dit?
 • Lees Luk. 16:10
  • Is daar sekere gevalle waar bv. ’n wit leuen of ’n halwe waarheid nie neerkom op ontrouheid nie?
 • Lees Matt. 22:37-39
  • Hoekom is getrouheid so belangrik wanneer dit kom by verhoudings?
 • Lees Gen. 3:6 en 1 Joh. 2:16
  • Wat is die ooreenkoms tussen hierdie 2 verse?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Stem jy saam dat alle ontrouheid altyd teruggetrek kan word na die begeertes rondom geld, seks of mag?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Gebruik Luk. 16:10 as maatstaf om bietjie introspeksie te doen
  • Waar is daar ontrouheid in jou lewe (teenoor God, of ander, of jou ‘nuwe’ self) wat jy verskoon omdat dit ’n ‘klein’ of ‘nietige’ ding is?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *