Die ewige liefde van God

Mense Met 'n Missie

Die ewige liefde van God

May 13, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan die primêre Objek van ewige liefde van God as dat dit die liefde van die Vader vir die Seun is. Hierdie liefde word ook uitgebrei na elkeen van die Seun verlos en liefhet om die ontwil van die Seun. Die opdrag wat aan die Seun se geliefdes gegee word, is dat hul in sy liefde moet bly, soos wat Hy in die liefde van die Vader bly, deur aan die Vader gehoorsaam te wees. Ons verstaan dat liefde vir God op hierdie wyse, beteken dat ons sal groei in ons kennis van God, sodat ons daardeur kan bly groei in verdere gehoorsaamheid en liefde.

 • Ysbreker
 • Kies 2 persone in die groep – laat die een presies doen wat die ander een doen vir minuut lank
  • Lees nou Joh. 5:19-20a “Dit verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. 20Die Vader het die Seun lief en wys Hom alles wat Hy doen”
   • Hoe is hierdie oefening ’n goeie uitbeelding van wat Jesus in Joh. 5:19-20a sê?
   • Hoe is hierdie oefening ’n gebrekkige uitbeelding van Joh. 5:19-20a

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoe sou jy ‘die ewige liefde van God’ beskryf vir iemand wat nog nooit daarvan gehoor het nie?
 • As die Seun die Objek van die Vader se ewige liefde is, hoe word mense by hierdie liefde betrek?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam 1 Joh. 4:7-11
  • Lees nou Joh. 15:9-10 en Joh. 13:34
   • Volgens Joh. 15:10 – hoe definieer ons die liefde wat Jesus van ons vra in Joh. 13:34 en waarvan Johannes praat in 1 Joh. 4:7?
   • Hoe onderskei ons hierdie liefde van sentimentele liefde?
 • Lees Joh. 15:15 weer saam met 1 Joh. 4:8
  • Wat het ‘liefde vir God’ (daadwerklike liefde, nie sentimentele liefde nie) hier te make met ‘kennis van God’?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • In Joh. 14:15 sê Jesus: “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer”
  • Hoekom getuig gehoorsaamheid aan God se Woord van liefde vir die God van die Woord?
  • Hiermee ingedagte – is daar enige dinge in jou lewe wat eerder getuig van ’n liefdeloosheid teenoor God?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *