Die drievoudige liefde van God

Mense Met 'n Missie

Die drievoudige liefde van God

May 20, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste (vir gesprekleiers):

Ons verstaan dat God se liefde nie een-dimensioneel is nie. In breë trekke onderskei ons tussen 3 tipes liefde van God: sy welwillende liefde wat onvoorwaardelik vir alle mense is en sy weldadige liefde wat hier uitvloei wat ook onvoorwaardelik vir alle mense is (hierdie twee tipes liefde word ook verstaan as God se algemene genade), maar dan sy welgevallige liefde (verlossende liefde/spesiale genade) wat NET vir diegene is wat IN Christus is – diegene in wie die Vader Hom verheug, soos wat Hy hom oor sy Seun verheug.

 • Ysbreker
 • Is daar mense en dinge wat jy op verskillende maniere liefhet?
  • Noem ’n paar voorbeelde en tref onderskeid in die ‘tipes liefde’ wat jy vir hierdie dinge en mense het.
 • Maak dit vir jou sin om op hierdie manier ook die onderskeid te tref tussen die 3 tipes liefde van God?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Wat verstaan jy onder die ‘welwillende’ liefde van God?
  • Lees saam Luk. 2:14 en 2 Pet. 3:8-9
 • Wat verstaan jy onder die ‘weldadige’ liefde van God?
  • Lees saam Matt. 5:43-48 en Ps. 73:1-5
 • Wat verstaan jy onder die ‘welgevallige’ liefde van God?
  • Lees Matt. 25:21

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Hoe bring ons Matt. 5:16 en die opdrag van Jesus om ‘ons vyande lief te hê sodat ons kinders van God kan wees’ bymekaar uit in ons daaglikse lewe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *