Die probleem van Boosheid

Mense Met 'n Missie

Die probleem van Boosheid

June 3, 2022 Uncategorized 0

Tema: Die probleem van Boosheid

Uitkomste: Ons verstaan dat boosheid nie vir die Christen ’n onbeantwoordbare probleem is nie – dat die probleem reeds by die eerste 2 mense ontstaan het: ’n verontagsaming van die Skepper se goeie orde. Ons verstaan verder dat boosheid nie deel is van die geskape werklikheid soos wat goedheid is nie, maar dat dit bloot die afwesigheid van goedheid is. Ons erken dat die hele Bybel een verhaal vertel van God wat besig is om die probleem van boosheid aan te spreek en uiteindelik daarmee gaan afreken.

 • Ysbreker
 • Vertel vir mekaar jou slegste ervarings met die boosheid in die wêreld?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Het jy al iewers vir jouself vrae gevra wat begin met: “As God goed/almagtig is, hoekom…”
  • Watter vrae was dit?
 • Het jy al die vraag gevra na hoekom God boosheid toelaat? Wat is jou poging tot ’n antwoord op hierdie groot vraag?
 • Wat verstaan jy onder die term ‘Teodisee’ (Theodicy)
 • Is dit ’n goeie metafoor om aan goed en kwaad te dink in terme van lig en donker? Dat, soos wat donker bloot die afwesigheid is van lig en nie ’n selfstandige ding nie, boosheid ook die afwesigheid is van goedheid?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Rom 8:18-27
  • Wat staan vir jou in hierdie teks uit
  • Is hierdie teks vir jou behulpsaam in die vraag na die probleem van boosheid of voel dit soos goedkoop troos?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Dink jy dit is regverdig dat jy saam ly a.g.v. die sonde van Adam en Eva?
 • Stem jy saam met die aanhaling van Clay Jones “Eternity will dwarf all earthly suffering to insignificance”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *