Die Koninkryk is soos…

Mense Met 'n Missie

Die Koninkryk is soos…

June 11, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die Koninkryk van God bestaan uit die krag van die Koning, die Koning se mense en die Koning se plek – dit is dus ’n konkrete element van ons werklikheid. God se Koninkryk is oral waar God se wil manifesteer – dit is omvattend en bestaan nie net uit een element soos etiek, sosiale aksie of persoonlike toewyding nie. Ons verstaan ook dat God volkome toegewyd is om sy Koninkryk te laat kom, die hele Bybel speel af binne hierdie raamwerk – dit is nie bloot nog een van vele Bybelse temas nie.

 • Ysbreker
 • Hoe strook jou idee van ’n Koninkryk soos wat sprokies dit aan ons van kleins af voorgehou het met die Bybelse beskrywing van die Koninkryk van God?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Bespreek hierdie aanhaling van Gordon Fee: “You cannot know anything about Jesus, anything, if you miss the kingdom of God. . . . You are zero on Jesus if you don’t understand this term. I’m sorry to say it that strongly, but this is the great failure of evangelical Christianity. We have had Jesus without the kingdom of God, and therefore have literally done Jesus in”
 • Kan jy aan ’n paar tekste dink wat die sentraliteit van die Koninkryk van God vir die lewe van gelowiges ten toon stel?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 6:9-13
  • Wat is die Koninkryk van God volgens die ‘Onse Vader’ gebed?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Patrick Schreiner maak die stelling: “The Kingdom is the King’s power, over the King’s people, in the King’s place”
  • Bespreek die belangrikheid van dié drie elemente, dat die Koninkryk handel rondom:
   • Die Koning, sy mag en gesag
   • Die Koning se mense
   • Die Koning se plek

______________________________________________________________________________

 • Toepassing

Lees saam Mark 4:26-29 Watter berusting bring hierdie teks vir ons wat mede-werkers in God se Koninkryk is t.o.v. ons taak om die Evangelie van die Koninkryk aan ander oor te dra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *