Die Koninkryk is soos…Koring en Onkruid

Mense Met 'n Missie

Die Koninkryk is soos…Koring en Onkruid

August 5, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan 2 kern punte van Jesus se gelykenis in Matt. 13:24-30 – dat ons taak nie is om Jesus-polisie te speel en mense te veroordeel nie, maar om evangeliste te wees wat die goeie nuus van die Koninkryk bekend maak en die slegte deur die goeie oorwin (Rom 12:21). Ook verstaan ons die werklikheid van ons tweeslagtige natuur: dat ons, alhoewel ons die vernuwing in Christus ondervind het, dat elkeen van ons oor die vermoë beskik om hel op aarde los te laat – ons hoop lê egter daarin dat Jesus se Koninkryk eendag volkome die hel uit die aarde en uit ons gaan dryf en dat ons ’n hel-lose ewige lewe in God se teenwoordigheid in die nuwe stad Jerusalem sal geniet.

 • Ysbreker
 • Vertel van jou of ’n naasbestaande se beste tuin-maak flaters
  • Lewer hierdie staaltjies enige kommentaar op ons onvermoë om goeie beoordelaars tussen koring en onkruid (ware en valse Christene) te wees?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • As jy die konsep van die ‘Koninkryk van God’ in een sin kan saamvat, wat sal dit wees?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 13:24-30 en vv.36-43
  • Watter vrae, beelde of konsepte staan vir jou uit in hierdie tekste? Hoekom?
  • Hoekom weier Jesus dat die slawe die onkruid uittrek voordat die oes ryp is?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • In jou huidige omstandighede, watter tipe mense sou pas in Jesus se beeld van die ‘onkruid’?
 • Hoekom is dit nie vir ons om mense te veroordeel nie maar bloot die goeie nuus van die Koninkryk oor te dra?
 • Wat is jou huidige verstaan van die Bybelse voorstelling van die ‘hel’?
  • Het die inhoud van die boodskap vir jou enige verheldering gebring? Verduidelik

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Hoe sou jy die preek se punchline in jou daaglikse kon toepas:
  • “Jy konfronteer nie die duisternis deur daarop te skree nie, maar deur lig daarop te skyn”

Ekstra bron: Kyk gerus Tim Mackie se volle uiteensetting van die Bybelse wêreldbeeld https://youtu.be/mz4eU8a_RhI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *