Dink Bybels oor…God, goed en geld 2

Mense Met 'n Missie

Dink Bybels oor…God, goed en geld 2

October 21, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat alles wat ons het en is deur die genade van God aan ons geskenk is, daarom kan ons God nie net met ’n persentasie van ons lewe of ons besittings eer nie. Ons moet daaroor dink vanuit die staanspoor dat dit alles elk geval syne is en dat ons Hom met alles moet eer.

 • Ysbreker
 • Wat is die een talent of besitting wat jy het wat jy die heel swaarste van sal afskeid neem, sou God dit van jou vra?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoekom dink jy is meeste mense so besitlik oor wat hulle het? Hoekom is dit so moeilik om te gee?
 • Wat is jou primêre finansiële mikpunt/dryfveer:
  • Sorg vir my familie
  • Maak soveel as wat ek kan
  • Spandeer soveel as wat ek kan
  • Spaar soveel as wat ek kan
  • Finansiële vryheid

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam 1 Kron. 29:10-14
  • Wat is volgens jou die kern van hierdie gedeelte?
  • Hoe verander die trefkrag van hierdie gedeelde met die wete dat dit spesifiek Koning Dawid was wat aan die woord is?
  • Sou dit moontlik wees vir iemand wat baie min het om saam met Dawid te stem hier?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Stem jy saam met die beginsel: God wil nie iets VAN jou hê nie maar Hy wil wel iets VIR jou hê?
 • Hoe mis baie kerke in hul verkondiging rondom finansies hierdie beginsel?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Hoe sou jou lewe en spandeer gewoontes anders lyk as die beginsel “wat ek is en het, is net genade” werklik in jou lewe tuiskom?
 • Uitdaging: vir die volgende maand, leef die gebed:
  • Here hoe kan ek hierdie maand U eer met alles wat ek het en nie net ’n gedeelte daarvan nie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *