Dink Bybels oor…Dankbaarheid

Mense Met 'n Missie

Dink Bybels oor…Dankbaarheid

November 1, 2022 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die Christen se dankbaarheid nie primêr lê in die materiële gawes wat ons uit God se hand ontvang nie, maar in die afgehandelde werk van Jesus en die gevolglike geloofsekerheid wat ons kan hê rakende ons verlossing en die ewige lewe wat vir ons voorlê.

 • Ysbreker
 • Wanneer daar nagmaal gehou word, wat word gewoonlik eerste gebruik, die brood of die wyn? Hoekom?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wanneer jy in gebed vir God dankie sê, wat is die tipiese goed waarvoor jy gewoonlik dankie sê?
 • Wat verstaan jy rakende die term ‘sakramente’?
  • Hoekom het die protestante net 2 sakramente terwyl bv. die Rooms-katolieke kerk 7 het?
 • Lees die Belgiese verklaring se standpunt oor die sakramente en bespreek wat julle hierin verstaan as die doel van die sakramente
  • “God has ordained sacraments for us to seal his promises in us, to pledge good will and grace toward us, and also to nourish and sustain our faith. God has  added these to the Word of the gospel to represent better to our external senses both what God enables us to understand by the Word and what he does inwardly in our hearts, confirming in us the salvation he imparts to us.”

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Kol 1:26, 27b “26Dit is die geheimenis [mysterion] wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan Hom behoort… Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.”
  • Iets soos hierdie laaste stuk van v27, wat vir ons as Christene so voor-die-hand-liggend is, was deur die vroeë kerk verstaan as die openbaring van ’n ‘groot Goddelike geheimenis’ en groot rede tot dankbaarheid – hoekom dink julle is dit die geval?
 • Hoe is die gebruik van die nagmaal tekens ’n fisiese uitbeelding van hierdie geheimenis?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe is die beeld van die regter wat ’n vonnis uitspreek en dan van die regterstoel afklim en homself aanbied om die vonnis namens die skuldige te uit te dien ’n goeie metafoor vir Jesus se ingesteldheid teenoor sondaars en dit wat aan die kruis gebeur het?
 • Die nagmaal is nie net ’n herinneringsmaal of ’n geleentheid waar ons gemeenskap met God ervaar nie, dit het ook ’n baie sterk toekomsgerigdheid – die hoop op die ewigheid is ons rede tot vreugde en dankbaarheid by die gebruik van die nagmaal
 • Bespreek die laaste aanhaling “The whole Christian thing only makes sense if eternity is in play. If Jesus did everything He did, and everything in the Bible is left just like that, but everything about the life hereafter is excluded, there’s no point. There’s no point that Jesus had to die on a cross…there’s no point in believing in God. There’s no point if we aren’t going to be with Him after we die, if there’s nothing after death”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *