Ons is mense van die waarheid

Mense Met 'n Missie

Ons is mense van die waarheid

January 13, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat ons in ’n wêreld leef wat in die greep van die ‘vader van die leuen’ is. Ons verstaan ook dat Christene ’n verantwoordelikheid het om, as beeld van God, die hoogste moontlike standaard te handhaaf wanneer dit kom by die uitleef van waarheid. Ons besef dat ons dit slegs in afhanklikheid van God se krag sal kan doen, maar dat ons aangemoedig word deur sy plan en proses te vertrou.

 • Ysbreker
 • Elkeen kry ’n beurt om iets oor hulself te sê – dit kan waar of vals wees – en die ander moet raai watter een dit is (wees kreatief)
  • Wat het jy ervaar deur skepties te wees oor alles wat jou groeplede gesê het?
  • Ervaar jy dieselfde in die kringe waarin jy elke dag beweeg?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoekom dink jy lieg mense, of verdraai, vergroot/verklein en versteek hulle die waarheid?
 • Hoe verstaan jy die tema van hierdie week se boodskap – ‘Ons is mense van die waarheid’?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Efesiërs 4:17-24
  • Wat staan vir jou uit in hierdie teks?
  • Hoe verstaan jy die onderskeid wat Paulus maak tussen die ou en die nuwe mens?
  • Wat het waarheid met die feit te doen dat ons in die beeld van God geskape is?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Watter raad het die Bybel wanneer mense uit vrees, angs, onsekerheid, of ongemak eerder die leuen glo en vertel as die waarheid?
 • Hoe kan ons as Christene mekaar tot ’n hoër standaard van getrouheid aan die waarheid hou?`

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *