Dissipelskap as Sending

Mense Met 'n Missie

Dissipelskap as Sending

February 3, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat sending nie bloot iets is wat ‘n klomp uitgesoekte individue in vêraf lande en gebiede doen nie, maar dat elkeen van ons sending doen in die manier hoe ons ons daagliks as dissipels/volgelinge van Jesus handhaaf – beide in die manier hoe ons optree, maar ook i.t.v. die inhoud wat ons aan mense oordra.

 • Ysbreker
 • As jy die woord ‘Boesman’ hoor, watter prentjies of gedagtes kom by jou op?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoe verstaan jy die woord ‘sendeling’?
  • In watter opsig sou jy sê is alle Christene veronderstel om sendelinge te wees?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Matt. 9:35-38
  • Wie is die oes en wie is die arbeiders in hierdie metafoor van Jesus?
 • Lees Rom 10:13-15
  • Wat moet volgens v14-15 gebeur vir mense om in staat te wees om die Here aan te roep en gered te word?
  • Wie se verantwoordelikheid is dit?
 • Lees Matt. 28:18-20 en dan Joh. 15:14
  • Wanneer mens hierdie 2 tekste saamlees, aan wie word Matt. 28:18-20 opgedra?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Wat is die redes wat Christene gee om die oproep vir elke Christen se elke-dag-sending te systap?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Noem een praktiese ding wat jy hierdie week gaan doen om ’n dissipel te wees wat dissipels maak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *