Een van baie of een en Enigste

Mense Met 'n Missie

Een van baie of een en Enigste

February 24, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus nie ’n gedeelde rol in ons lewens wil speel nie – Hy wil die absolute belangrikste in ons lewens wees. Ons verstaan ook dat dit nie bloot die merk van ’n besitlike of jaloerse God is nie, maar dat die ingesteldheid wat Hy vanaf ons teenoor Hom verwag, reeds die ingesteldheid is wat Hy teenoor ons het. Om hierdie rede moet ons waak dat iets nie sy plek in ons lewens inneem nie

 • Ysbreker
 • Vertel van ’n keer toe iemand jou geweldig onbelangrik laat voel het
  • Op watter maniere maak ons baie keer dieselfde met God?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Jesus was meeste van sy bediening omring deur skares mense – in hierdie skares was daar uit die aard van die saak ’n definitiewe onderskeid tussen ‘fans’ en ‘followers’
  • Wat dink jy was Jesus se ingesteldheid teenoor die fans wat Hom oral agtervolg het?
 • Stem jy saam met die stelling dat dit vir Jesus minder gegaan het oor die grote van die skare en meer oor hul vlak van toewyding?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Lukas 14:25-27 – probeer die ’53 of 2020 vertaling eerste lees
  • Vir wie is hierdie opdrag? Vir almal wat volgelinge van Jesus wil word of net vir diegene wat ’n spesiale taak van Jesus ontvang het?
  • Hoe verstaan jy Jesus se gebruik van die woord ‘haat’ hier, wanneer dit duidelik in stryd is met sy groot opdrag tot liefde?
 • Lees saam Fil. 3:7-9
  • Is Paulus se woorde hier ’n goeie beskrywing van die ingesteldheid wat Jesus in Luk. 14 van ons verwag?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe verstaan jy die volgende aanhaling van Kyle Idleman wanneer mens dit op ’n praktiese vlak wil uitleef: “Fans will try and make Jesus one of many. Some fans may even make Jesus the first of many. But when Jesus defines the relationship he makes it clear; he wants to be your one and only”
 • Ervaar jy God as besitlik en jaloers as Jesus sulke uitlatings maak soos in Luk. 14:24-25?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Spandeer hierdie week tyd aan die volgende 4 vrae, om te bepaal waar in die rangorde van belang Jesus in jou lewe val
  • Waarvoor offer jy jou geld op?
  • Wanneer jy seer het, waar gaan kry jy vertroosting?
  • Wat frustreer of stel jou die meeste teleur?
  • Wat maak jou die meeste opgewonde?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *