Volg ek Jesus of volg ek die reëls?

Mense Met 'n Missie

Volg ek Jesus of volg ek die reëls?

March 3, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat skynheiligheid ’n wesenlike probleem onder Christene is – dat ons baie keer iets uitleef wat nie ons ware self weerspieël nie, dat ons laste op mense lê wat ons nie self bereid is om uit te voer nie. Ons verstaan dat die reëls, riglyne en beginsels van die Christelike leefstyl nie apart van ’n verhouding met Jesus lewegewend kan wees nie – gehoorsaamheid is die natuurlike uitvloeisel van ’n verhouding met Jesus.

 • Ysbreker
 • Vertel van die eerste keer toe jy teikengeskiet het of gejag het – was dit maklik of moeilik om raak te skiet? Het jy dalk al die verkeerde bok geskiet?
  • Wanneer Christene eerder reëls volg as Jesus volg is hul besig om die teiken te mis, of selfs vir ’n totaal ander teiken as wat Jesus bedoel het te mik.

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoekom is skynheiligheid vir Christene so ’n groot uitdaging?
 • Leef ons nog in ’n tyd wat Christelike skynheiligheid bevorder, is mense nog gesteld op hoë hulle as Christene voorkom, of is dit iets wat hoort tot ’n vroeëre tyd?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 23:13-33
  • Hoekom dink jy het Jesus sulke harde woord vir die godsdienstige leiers gehad?
  • Hierdie teks bevat 7 aanklagte van Jesus aan die godsdienstige leiers – v13, 14, 16, 23, 25, 27 en 29 begin met ‘weë julle’ of ‘ellende wag vir julle’ (afhangende van die vertaling)
   • Kyk of julle by elkeen van hierdie 7 aanklagte kan uitpluis waaroor Jesus ontsteld was
   • Watter van hierdie 7 aanklagte dra nog by tot Christen-skynheiligheid vandag?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Noem ’n paar praktiese voorbeelde van die tipe dinge wat Christene vandag doen wat hulle skynheilig maak
 • Hoekom is ’n oor-gefokusdheid op die reëls so skadelik in die opbrengs van jong Christene?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Ons kan na die ander kant toe so gekant word teen reëls dat ons daarop aanspraak maak dat SLEGS ’n verhouding met Jesus belangrik is en geen reëls of riglyne daarby nie
  • Wat is die regte verband tussen die navolging van Jesus en navolging van die reëls vir ’n Christelike lewe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *