Self-aangedrewe of Gees-vervuld

Mense Met 'n Missie

Self-aangedrewe of Gees-vervuld

March 10, 2023 Uncategorized 0

Self-aangedrewe of Gees-vervuld

Uitkomste: 

 1. Ons verstaan dat die Heilige Gees in elke gelowige woon maar dit nie beteken dat Hy ons beheer of dat ons in Sy krag leef nie.
 2. Ons verstaan dat ons onder beheer van die Gees moet leef anders gaan ons faal in ons opregte begeerte om soos Jesus te wees. As ons in eie krag probeer om soos Jesus te wees sal ons gefrustreerd, moeg en moedeloos word.
 3. Ons begin om daagliks oomblik-tot-oomblik ’n lewe van “geestelike asemhaling” te leef.

_________________________________________________________________________

Ysbreker

 1. Vertel van ’n keer toe jy jou dood gesukkel het om iets gedoen te kry en hoe jy toe agterkom maar daar is ’n baie makliker manier is om dit te doen. Hoe het jy toe gevoel?
 2. Dink jy christene sukkel soms so met hulle geestelike lewe terwyl daar ’n ander manier is wat dit baie anders sal maak?

_________________________________________________________________________

Inleiding

 1. Wat dink julle wat sal die tekens wees van christene wat in eie krag probeer leef?
 2. Watter rol speel ons moderne samelewing se klem op die mens wat self alles kan doen in gelowiges se worsteling met hulle geestelike lewe.

_________________________________________________________________________

Teks

 1. Lees saam Rom. 8:9,11
 2. In wie woon die Heilige Gees?
 3. As die Gees wat Jesus uit die dood opgewek het in gelowiges woon, hoekom ervaar ons dan nie daardie krag nie?
 4. Gal. 3:2-3; 5:16-18, 24-25
 5. Wat sê hierdie gedeeltes waar lê die probleem dat ons nie die Gees se krag ervaar nie? Lees die teksgedeeltes in ’n paar vertalings om duidelikheid te kry wat dit presies beteken.
 6. In 5:24 leer ons waar ons telkens moet begin wanneer ons smag na die krag van die Gees in ons lewens.
 7. Kyk ook na 2 Kor. 12:9-10. Wat het Paulus geleer oor die krag van Christus?

__________________________________________________________________

Toepassing

 1. Gesels oor die volgende verduideliking en hoe dit prakties in elkeen se lewe toegepas kan word:

Ons sou kon praat van “geestelike asemhaling” as die oomblik-tot-oomblik proses waardeur ons bewustelik ons lewe aan die Gees oorgee om vervul (beheer) te word.

Dit behels uitasem – jy blaas jou asem uit terwyl jy telkens jou sonde en jou sondige natuur se begeertes bely en jou afhanklikheid van die krag van Gees erken. Dan inasem – jy trek asem in met die gebed dat die Gees jou vul en jy gee die beheer van jou lewe oor aan Hom.

Kyle Idleman in sy boek “Not a fan” verduidelik so:

Here’s how it works: the moment you become aware of sin in your life you exhale. When you exhale, you breathe out and repent of your sin. Repentance becomes a natural response and clears out space in our hearts for the Spirit to fill us. So the moment you are prideful, jealous, lustful, harsh, selfish, dishonest, impatient, you exhale and repent of your sin. The only way to be filled with the Spirit is to empty myself of me. When I empty me of me, it provides space for the Holy Spirit to fill me. Before you can be filled you must first be emptied. You can’t hold up you glass to be filled if it’s already full. When the Holy Spirit moves in and takes up residence, then you should constantly be moving yourself out. And, slowly, you find that your pride, your impatience, your selfishness, your lust, and whatever else is bottled inside you is carried out the door. Because if you are being filled with him there won’t be as much room for you. So exhale and breathe out the clutter and darkness of you to make room to be filled with the Spirit.

And then you inhale. When you inhale you breathe in and pray to be filled with the Spirit and you surrender control over to him.  For me, one of the most difficult parts of being filled is being still. Sometimes it hard work to pray “fill me with your Spirit” and then be still, but the Holy Spirit is not caught, he is received.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *