‘n Volgeling tot in Getsemane

Mense Met 'n Missie

‘n Volgeling tot in Getsemane

March 17, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: 

 1. Ons verstaan dat Jesus volkome mens was wat doodsbenoud geword het en ondersteuning van mense nodig gehad het.
 2. Ons verstaan hoekom Hy doodsbenoud geword het
 3. Ons buig in eerbied voor Hom in Sy eerbiedige onderworpenheid aan die Vader
 4. Ons volg Jesus wanneer Hy ons saam met sy dissipels vermaan tot waaksaamheid

_________________________________________________________________________

Ysbreker

 1. Vertel van ’n keer toe jy jou baie bang gewees het en hoe jy dit gehanteer het. _________________________________________________________________________

Inleiding

 1. Wat sou gebeur het as Jesus in Getsemane aan sy angs toegegee het en nie voortgegaan het met Sy taak waarvoor Hy aarde toe gekom het nie?

_________________________________________________________________________

Teks

 1. Lees saam Mark. 14:32-42
 2. Jesus is doodsbenoud
  1. Wat doen Hy alles in hierdie uur van benoudheid?
  1. Hoekom is Hy so doodsbenoud? Dink bietjie wyer aan wat alles daartoe kon bydra.
  1. Die grootste rede vir Sy angs is die lydensbeker – lees Eseg. 23:31-33; Openb. 14:10,16:19; Rom 3:19; 2 Kor. 5:21; Hebr. 10:27,31; 12:29 en gesels oor hierdie lydensbeker en Sy doodsangs.
 3. Jesus se gebed in Getsemane is ’n unieke leerskool vir Sy volgelinge. Gesels oor wat ons alles by Hom kan leer.
 4. Kyk na Jesus se hantering en vermaning van Sy dissipels, veral ook in die lig van 14:31. Wat sien julle?

__________________________________________________________________

Toepassing

 1. Watter reaksies ontlok hierdie gedeelte by ons as Sy volgelinge? Dink eers bietjie daaroor na en gee elkeen kans om iets van jou belewenis te deel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *