Opgestaan – Hoekom maak dit saak?

Mense Met 'n Missie

Opgestaan – Hoekom maak dit saak?

April 14, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die historiese feitlikheid van Jesus se sterwe en opstanding die teken is wat Hyself gegee het dat sy aanspraak op goddelikheid eg was. Ons verstaan dat ons die hele verhaal van Jesus in samehang moet lees om Hom en sy bediening te verstaan, ons kan dit nie segmenteer in metafoor en feit om ons moderne sensitiwiteit tevrede te stel nie. Jesus het of ALLES gedoen wat aan Hom opgedra is in die Evangelies en was werklik God, of Hy was ’n mens wat ons eintlik nie veel van weet nie en wat liefs vergeet moet word as die leuenaar wat Hy was.

 • Ysbreker
 • Wat het julle gedoen en hoe het julle die Here ervaar gedurende die Paasnaweek?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Lees die volgende aanhaling van Gary Habermas
  • “Wat is die Evangelie? Die Evangelie is deurlopend deur ’n minimum van 3 feite gedefinieer in die boek Handelinge en Paulus se briewe: 1) die goddelikheid van Jesus, 2) die dood van Jesus in ons plek; en 3) die opstanding van Jesus. Ander feite word ook betrek, maar hierdie drie is altyd teenwoordig of geïmpliseer.”
 • Hoekom is hierdie drie punte die kern fasette van ons geloof?
 • Hoekom dink jy is daar mense wat steeds as Christene identifiseer maar nie glo in die fisiese liggaamlik opstanding van Jesus nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam
  • Rom. 10:8-10
   • Wat val jou op oor die 2 elemente van ’n reddende geloof soos hier uiteengesit?
  • 1 Pet. 1:3-4
   • Wat is die kern feit wat aanleiding gee tot die Christelike hoop?
  • 1 Kor. 15:1-4 en 12-19
   • Wat is die verskillende argumente wat Paulus hier maak vir die sentraliteit van Jesus se opstanding vir ons geloof?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • “The Gospel message has always been: in order to have eternal life, one must acknowledge and be committed to Jesus as the Son of God, the Sovereign over all things, and the Savior who died for us and was raised from the dead by God. This message stands in contrast to the impassioned message of many of today’s religious leaders, who believe that what one believes about God does not matter.” Gary Habermas
  • Hoekom is daar in vandag se kerk soveel mense wat gekant is teen teologiese presiesheid (om die regte goed oor God te glo) en vra dat ons eerder daarop gesteld is om mekaar lief te hê en mekaar se sienings te respekteer?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Sê saam met mekaar die 12 artikels op

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *