Hoe pas geloof en fiete bymekaar?

Mense Met 'n Missie

Hoe pas geloof en fiete bymekaar?

April 21, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat geloof nie in die eerste plek deur die feitlike bewysbaarheid van die inhoud van ons geloof in standgehou word nie, maar deur die Heilige Gees wat in ons harte getuig dat God se Woord betroubaar is. Ons verstaan wel ook dat ons oor genoeg historiese bewyse beskik rakende Bybelse stede/plekke/dinge/persone, deur middel van argeologiese opgrawings, dat ons sonder enige redelike twyfel die Bybel in sy totaliteit kan vertrou.

 • Ysbreker
 • In watter storieboek-wêreld of fliek-wêreld sou jy die graagste wou leef en hoekom? (bv. Lord of the Rings/ Avatar…)

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Ons praat vandag oor die rol wat die historiese feite (wetenskaplike-verifieerbaarheid) rakende die Bybelse stede/plekke/dinge/persone in ons geloofslewens moet speel.
  • Hoekom kan ons nie sê dat die feite geensins belangrik is vir ons geloof nie?
  • Hoekom kan ons na die ander kant toe nie sê dat ‘as al die feite nie 100% bewys kan word nie, kan ons nie glo nie’?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Hebreërs 11:1 (klik hier vir die 2020 vertaling)
  • Wat is die essensie van geloof volgens hierdie vers?
  • Watter rol sou historiese bewyse van die Bybelse inhoud in so ’n geloof speel?
 • Lees Joh. 20:19-29
  • Wat was die kernprobleem wat Jesus met Tomas se ingesteldheid gehad het?
  • Sê Jesus in v29 dat die feitlikheid van sy opstanding nie belangrik is nie, net geloof?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe verstaan jy die kerkvader Anselmus se volgorde beginsel: “Geloof wat soek om te verstaan” – teenoor baie moderne mense se ingesteldheid vandag “As ek kan verstaan sal ek glo”
 • Bespreek die stelling wat in die preek-boodskap gemaak is:
  • Geloofsekerheid kom nie van empiriese bewyse af nie (’n skeptiese persoon sal jy selfs met feite beswaarlik oortuig)

______________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *