Gespreksraamwerk – Jesus se Hemelvaart

Mense Met 'n Missie

Gespreksraamwerk – Jesus se Hemelvaart

May 22, 2023 Uncategorized 0

 1. Gesels oor die die verskillende groot christelike feesdae. Hoe vergelyk Hemelvaart met die aandag wat ons gee aan die ander dae? Hoekom dink julle is dit so?
 2. Lees Luk. 24:50-53 en Hand. 1:9-11
 3. Luk. 24:51 en Hand. 1:9 vertel dat Jesus is in die hemel opgeneem. Waar is die hemel?
 4. Daar word vertel van die wolk wat Hom wegneem (Hand 1:9). Gesels oor die betekenis van die wolk. Dink bietjie aan die uittog uit Egipte en die tabernakel en die wolk (bv. Eks 24:15-16, 40:34-38), die verheerliking op die berg (Mark 9:7).
 5. Sou ons lewe anders gewees het as Jesus nie hemel toe gegaan het nie? Wat sou anders wees?
 6. In aansluiting by die vraag oor hoe ons lewe anders sou wees as Hy nie hemel toe gegaan het nie, gesels oor die volgende teksgedeeltes oor hoekom Hy hemel toe moes gaan:
  • Joh. 14:1-3
  • Joh. 16:7,12
  • Luk. 24:45-49,
  • Hand. 1:8
  • Heb. 7:25
  • Ef. 4:10
  • Fil. 2:9-11
 7. Verstaan julle nou hoekom die dissipels volgens Luk. 24:52 vol blydskap was na Jesus se hemelvaart?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *