Die Kerk is een in waarheid

Mense Met 'n Missie

Die Kerk is een in waarheid

May 27, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus se primêre wil vir sy kerk is dat ons eenheid moet hê, maar dat dit ’n eenheid in waarheid is. Liefde en verdraagsaamheid kan nie ’n verskoning wees om die waarheid van God se Woord af te water nie.

 • Ysbreker
 • Watter bordspeletjie of kaartspeletjie het nog altyd die vermoë gehad om onmin te veroorsaak binne julle gesin of familie? Wat was die rede?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Een van die groot redes hoekom bord- en kaartspeletjies in rusie ontaard is wanneer deelnemers nie die amptelike reëls nakom nie, of volgens ander reëls wil speel
  • Hoe is hierdie beginsel waar vir die rusie wat ons tans in die kerk beleef?
 • Hoekom sou jy sê is die eenheid van Christus se kerk belangrik?
 • Waarop moet hierdie eenheid gebou wees?
  • Hoekom kan dit nie op iets anders gebou wees nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Joh. 17 in sy geheel deur
  • Wat val jou op in hierdie hoofstuk rakende die eenheid wat Christus vir sy kerk toebid? (kyk veral v11 en v21)
 • Fil. 2:2 help ons verder deur die tipe eenheid wat die kerk moet karakteriseer ververwoord
  • Hoekom dink jy versplinter ’n kerk wanneer daar nie meer aan hierdie eienskappe gehoor gegee word nie?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Daar is ’n beweging in onder kerke oor die wêreld om, ten spyte van groot en noemenswaardige geskille onder een dak te verenig (op kleiner skaal gebeur dit ook in denominasies) – hoekom dink jy reken hierdie mense dat eenheid moontlik en selfs gewens is ten spyte van onversoenbare geskille?
  • Dink jy die liefdes opdrag van Jesus oorsien onversoenbare geskille?
  • Is die spreuk “doktrine verdeel, liefde verenig” volgens jou legitiem?
 • Lees weer Joh. 17:14-19 – wat is die een voorwaarde wat Jesus vir die eenheid van die kerk het?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Hoe kan ons as Christene Jesus se opdrag tot verdraagsaamheid, nederigheid en vredeliewendheid uitleef en steeds gehoor gee aan sy opdrag om in die waarheid van die Evangelie aan mekaar verbind te wees?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *