Die kerk is heilig

Mense Met 'n Missie

Die kerk is heilig

June 2, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die kerk se aard in die woord ‘ekklesia’ opgesluit lê – die kerk is ‘uitgeroep’ uit die wêreld en die ewige dood. Ons verstaan as die kerk heilig is beteken dit dat die kerk afgesonder is van die wêreld en vir diens en aanbidding en verteenwoordiging van God. Ons verstaan dat strominge in die kerk wat deur sekulêre ideologie gedryf word nie die aard en funksie van die kerk eer soos wat God dit uiteengesit het in sy woord nie

 • Ysbreker
 • Wanneer irriteer dit jou die meeste as iemand jou roep?
 • Wanneer maak dit jou die mees opgewonde as iemand jou roep?
  • Op watter maniere irriteer of maak die roeping van die Here op jou lewe jou opgewonde?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat kom by jou op wanneer jy die woord ‘heilig’ hoor?
  • Op watter wyses dink jy sukkel die kerk om op te leef tot God se opdrag ‘wees heilig want Ek is heilig’?
 • Wat kom by jou op wanneer jy die woord ‘geroep’ hoor?
  • Wat is jou verstaan van die kerk van Christus (waarvan jy deel is) se roeping?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Rom 12:2
  • Op watter maniere word Christene vandag aan die wêreld gelyk?
 • Lees Ef. 2:1-2 en 4-5
  • Wat behoort die kenmerke te wees van iemand wat deur Christus ‘lewend’ gemaak is?
 • Lees 1 Kor. 1:1-3 (verkieslik ou vertaling of 2020 vertaling)
  • Paulus verwys na die Korintiese gemeente as ‘geroepe heiliges’ –
   • Dink jy ons roeping tot heiligheid is iets wat ons ooit in hierdie lewe gaan bereik?
   • Is die kritiek wat mense buite en selfs binne die kerk het dat die kerk skynheilig is dus gepas?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe verstaan jy die volgende aanhaling van R.C Spoul
  • “Ask yourself the question, “Is my church a holy place?” You may laugh when I ask that because you may be able to point out all the flaws, errors, and sin that invades the church. Remember, the church is still polluted, but it’s also the bride of Christ. Holiness is not so much what the church is at any given moment in her history, but what she will be. Our purpose in the present is to be a saint who is being sanctified.”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Op watter eenvoudige praktiese wyses kan Christene groei in heiligheid?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *