Die kerk is gestuur

Mense Met 'n Missie

Die kerk is gestuur

June 9, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat kerk nie net dit is wat op Sondae gebeur nie, maar dat kerk elke gelowige se diepste identiteit behoort te wees en daarom ook bepalend is van elke faset van hul daaglikse lewe – ons verstaan dat kerk nie net te make het met die lewe na die dood nie, maar grootliks ook met die lewe voor die dood, om diensbaar te wees in God se Koninkryk.

 • Ysbreker
 • Wat is jou gunsteling kerk/dominee grappie of ervaring?
  • Hoekom is gesprekke of nadenke oor kerk baie keer vir mense iets wat ’n kopskud of ’n giggel veroorsaak?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Op watter maniere is die kerk anders as enige ander sosiale klub of organisasie?
 • Hoe verstaan jy die stelling in die preek: “elke gemeente het ’n unieke roeping”?
 • Is dit ’n goeie metafoor om aan die kerk te dink as die bemarkingsafdeling van God se Koninkryk?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Matt. 9:35-38
  • Wat leer ons uit hierdie teks oor Jesus se benadering tot ‘kerk-wees’?
  • Hoekom word daar ’n verband getrek tussen die voorsiening in mense se geestelike behoeftes en voorsiening in mense se fisiese behoeftes by die uitleef van ons kerk-wees?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe verstaan jy die onderskeid tussen ’n ‘geestelike verbruiker’ en ’n ‘geestelike bydraer’?
 • Verduidelik die stelling: “Die kerk bestaan nie vir ons eie belang nie, ons is die kerk en ons bestaan vir die wêreld se belang.”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Stel aan mekaar die volgende vrae met betrekking tot Suiderhof se roeping – Ons is mense met ’n missie:
  • Op watter maniere skakel jy in by Suiderhof se roeping?
  • Wat verhinder jou om in te skakel by Suiderhof se roeping?
  • Op watter maniere kan jy gehelp word om in te skakel by Suiderhof se roeping?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *