Ef. 1:1-14 “Uitverkies?”

Mense Met 'n Missie

Ef. 1:1-14 “Uitverkies?”

July 22, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan die sentraliteit van die begrip ‘In Christus’ vir ons geloofslewe. Ons verstaan oorsigtelik wat met ‘uitverkiesing en lotsbestemming’ bedoel word: dat ons deur God gekies is en bestem is vir die ewige lewe nog voordat God die wêreld geskep het – dit wek in ons ’n groot nederig-makende vreugde en verseker ons van ’n ewige hoop.

 • Ysbreker
 • Het jou ouers ’n gunsteling kind of ken jy mense wat baie duidelik ’n gunsteling kind het?
  • Hoe dink jy laat dit die ander kinders voel?
 • Is hierdie ’n goeie voorstelling van God wat mense uitverkies en hoe diegene wat nie uitverkies is nie daaroor voel?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Watter vrae het die inhoud van die preek by jou opgebring?

______________________________________________________________________________

 • Teks – Lees Ef. 1:1-14
 • v1 – wat verstaan jy onder die woordjie ‘heilig’?
  • In watter mate het hierdie benaming met ’n spesifieke leefstyl te doen en in watter mate met ’n spesifieke status voor God?
 • v3 – gee ’n paar voorbeelde uit v1-14 van wat bedoel word met ‘elke geestelike seëning in die hemel’
 • v4-12 – som op in jou eie woorde die kern op van wat Paulus met die ‘uitverkiesing’ bedoel
 • v13-14 – watter moderne bewyse van eienaarskap (bv. ’n boer wat sy bees brandmerk) kan julle nog aan dink wat God se eienaarskap van ons deur die Heilige Gees goed uitbeeld?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoe sou jy iemand antwoord op die vrae:
  • “het ek dan nie self vir Jesus gekies nie?”
  • “beteken dit dat ek nie vrye wil het nie?”
  • “is dit nie onregverdig dat God kies om sommige te red en ander nie?”
  • “hoe kan ek weet dat God my uitgekies het?”

______________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *