Efesiërs 1:15-23 – Drie-Eenheid?

Mense Met 'n Missie

Efesiërs 1:15-23 – Drie-Eenheid?

July 29, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat ’n reddende geloof in liefde oorgaan in dade – ons verstaan ook dat daardie liefde ’n liefde is wat alle gelowiges onder mekaar het, ongeag ons geografiese ligging of kulturele ligging. Ons verstaan dat die Bybel baie duidelik ’n Drie-Eenheid verkondig en dat daar ’n onderskeid getref kan word tussen die ‘immanente’ en ‘ekonomiese’ drie-Eenheid en dat die twee nie met mekaar verwar moet word nie. Laastens verstaan ons dat ons verlossing ’n proses is wat uit verskillende fasette bestaan.

 • Ysbreker
 • Watter mense sal jou verbaas as jy hulle eendag in die Hemel teëloop?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Watter van die drie fokusse van die preek het jou die meeste getref en hoekom:
  • Geloof wat in liefde oorgaan na dade
  • Die leer oor die Drie-Eenheid
  • Die orde van ons verlossing (ordo salutis)

______________________________________________________________________________

 • Teks – Lees Ef. 1:15-23
 • V15-16 – hoe weet ons dat ons ’n reddende geloof het? (verwys na Jak. 2:14)
  • Hoekom sal dit noodwendig die geval wees dat ’n reddende geloof liefde en werke tot gevolg het?
 • V17a – sê hierdie vers vir ons dat Jesus nie God is nie? Watter onderskeid word hier gemaak?
  • Hoe verstaan jy die onderskeid tussen die ‘immanente’ en die ‘ekonomiese’ Drie-Eenheid?
   • In watter een van hierdie 2 dink ons aan God as Vader-Seun-Gees en in watter een as Skepper-Verlosser-Onderhouer?
 • V17b – wat sê hierdie vers vir ons oor waar wysheid en openbaring vandaan kom?
 • V18 – wat verstaan jy rakende die ‘orde van verlossing’ (ordo salutis) (verwys na Rom. 8:30)

______________________________________________________________________________

 • Verdere vrae
 • Hoekom is ons so geneig om Jesus en die duiwel teenoor mekaar te stel (asof hulle op gelyke voet meeding) eerder as die engel Michael en die duiwel?
 • Watter hoop bied Paulus se gebed hier in Ef. 1:15-23 vir ons op hierdie tydstip van die wêreldgeskiedenis?

______________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *