Ef. 2:1-10 ‘Uit genade is julle gered’

Mense Met 'n Missie

Ef. 2:1-10 ‘Uit genade is julle gered’

August 4, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat ons van nature in rebellie teenoor God is en daarom tot die ewig oordeel behoort. Maar God het vanuit sy groot genade aan ons die gawe van geloof geskenk om sodoende deur Hom verlos te word. Ons verstaan ook dat hierdie verlossing nie beteken dat ons kan terugsit en ons lewens geniet soos ons goed dink nie, maar dat ons in hierdie proses van verlossing ook geroep is tot goeie werke.

 • Ysbreker
 • Hoekom dink jy het baie mense die oortuiging dat meeste mense ‘basies goeie mense’ is (wat duidelik in stryd is met die Bybelse verstaan van die mens)?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Watter vrae oor die inhoud van die laaste paar weke se gesprekke worstel jy nog mee?

______________________________________________________________________________

 • Teks – Lees Ef. 2:1-10
 • Wanneer jy die woordjie ‘dood’ lees in v1 – wat sê dit vir jou oor jou vermoë om vanuit jouself ’n lewe in gehoorsaamheid aan God te wil?
  • Baie Christene se verstaan rondom hul rol in hul eie verlossing sou hierdie woordjie eerder met iets soos ‘siek’ of ‘aan die verdrink’ vertaal – hoekom dink jy het ons so ’n begeerte om ’n meer aktiewe rol in ons eie verlossing te speel?
 • v3 beskryf wat bekend staan as die mens se ‘totale verdorwenheid’ (total depravity) – wat verstaan jy hier rondom? (lees Joh. 3:19)
 • Hoekom dink jy lê Paulus soveel klem op die feit dat ons ‘uit genade’ verlos is v5 en v8?
 • Watter verband is daar tussen om verlos te wees en om goeie dade te doen v10?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Watter vrae of bevestigings het hierdie teks by jou gewek?
 • Hoe verstaan jy die onderskeid tussen ‘grace’ en ‘mercy’ wat beide vervat word in ons Afrikaanse woord ‘genade’?

______________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *