Efesiërs 2:11-22 ‘Jood en heiden’

Mense Met 'n Missie

Efesiërs 2:11-22 ‘Jood en heiden’

August 11, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat die vrede wat Jesus tussen Jood en heiden gebring het deur die afskaffing van die wet vir elkeen van ons goeie nuus is omdat ons ook getel is onder die heidene. Ons verstaan dat Jesus ’n nuwe mensdom ingehuldig het wat Jood en heiden transendeer en daardeur het Hy ook vrede tussen mens en God gebring. Ons verstaan dat ons geloof gegrond is op die Evangelie van Christus maar dat ons op daardie fondasie moet bou, in die krag van die Heilige Gees, deur dissipelskap en geloofsgroei

 • Ysbreker
 • Wat is iets waarop jy baie trots is?
  • Hoekom kan trots ons baie keer van ander mense vervreem of selfs vyandigheid tussen mense veroorsaak?

______________________________________________________________________________

 • Teks – Lees Ef. 2:11-22
 • Wat tref jou wanneer jy hierdie teks lees?
 • Hoekom kan ons na Gen. 12:1-3 verwys as die uiteindelike konteks vir hierdie teks?
 • Wat is Paulus se groot aanklag teen sy eie mense, die Jode? (Rom 10:1-4)
  • Kan daar ’n vergelyking getrek word tussen die Jode soos Paulus hulle hier beskryf en sekere mense wat vandag as Christene identifiseer?
 • Wat is die merkteken van ‘ware’ kinders van Abraham? (Matt. 3:7-10)
 • Ef. 2:11 praat van liggaamlike besnydenis wat in effek geen waarde het nie – in Rom 3:28-29 praat Paulus van ’n geestelike besnydenis – wat is dit?
 • Ef. 2:12-13 maak verwysing daarna dat heidene ook ingesluit is as burgers van Israel – wat bedoel hy hiermee? (lees Rom 9:6-8)
 • Ef. 2:14-18 lê baie klem op die feit van vrede – na watse vrede verwys Paulus hier? (lees ook Rom 5:1-2)
 • Wie is die ‘heiliges’ waarna Paulus verwys in v19
 • Wat is die inhoud van fondament waarvan v20 praat?
 • Wat is die gebou wat op hierdie fondament gebou word en hoe word hierdie gebou gebou?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Hoe lyk jou ‘bouwerk aan hierdie gebou’ tans?
  • m.a.w., hoe sou jy jou eie dissipelskap/ geloofsgroei/ heiligmaking proses tans beskryf?
  • Watter aanpassings sou jy graag wou maak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *