Ef. 4:1-16 – My roeping

Mense Met 'n Missie

Ef. 4:1-16 – My roeping

September 2, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus se kerk ’n eenheid moet wees – want daardeur getuig ons van alles wat ons eenheid in Christen bevestig: een liggaam, een Gees, een doop, een hoop, een geloof en een Here. Ons verstaan dat elke wedergebore gelowige ’n geestelike gawe/gawes ontvang om sy kerk op te bou en sy Koninkryk uit te brei.

 • Ysbreker
 • Wat is ‘n ‘rolmodel’?
  • Wie is jou rolmodel?
   • In 1 Kor. 11:1 sê Paulus: “volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Jesus volg’ – beteken dit dat Jesus ons Christene se rolmodel moet wees?

______________________________________________________________________________

 • Teks – Lees Ef. 4:1-16
 • Wat is Paulus se prentjie van ’n kerk wat die roeping van Christus op hul lewe waardig is?
 • Wat beteken dit dat Jesus se kerk ‘een’ is?
  • Hoekom is dit vir Jesus belangrik dat sy kerk ‘een’ moet wees?
 • Wat is die verband tussen ‘waarheid en liefde’ volgens Paulus in hierdie teks?
  • Hoekom het ons kerk vandag die idee dat waarheid en liefde nie ‘compatible’ is met mekaar nie?
 • V9-10 hou verband met Fil. 2:5-10 – lees die Filippense teks saam en gesels dan oor wat presies ‘dieselfde gesindheid wat daar in Jesus was’ prakties vir ons as sy kerk beteken

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Jesus het vir elke gelowige ’n geestelik gawe gegee waarmee Hy wil hê ons sy kerk moet help en sy Koninkryk moet uitbrei
  • Weet jy wat jou gawe is en hoe gebruik jy dit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *