Ef. 4:17-32 ‘Die ou en die nuwe mens’

Mense Met 'n Missie

Ef. 4:17-32 ‘Die ou en die nuwe mens’

September 9, 2023 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n baie duidelike verskil is in die manier hoe mense leef wat gehoorsaam is aan God en mense wat nie aan Hom gehoorsaam is nie. Wanneer Efesiërs verwys na hierdie onderskeid praat hy van die ‘ou mens’ en die ‘nuwe mens’. Ons verstaan dat dit egter nie so maklik is om van die ou mens se gewoontes en maniere in ons lewens ontslae te raak nie en daarom moet ons elke dag met oop oë die dinge wat die Gees wat in ons woon hartseer maak teenwerk.

 • Ysbreker
 • Is daar goed wat jy gedoen of gedink het toe jy jonger was waarop jy nou terugkyk en wonder hoe jy ooit so kinderagtig/naïef kon gewees het?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Gesels oor die volgende aanhaling en gee voorbeelde by elke punt van hoe dit kan gebeur:
  • oppas vir gedagtes, want gedagtes lei maklik na woorde,
   • bv. ek dink ek hou nie van iemand nie – dan raak dit maklik om vir hulle iets lelik te sê
  • oppas vir woorde want woorde lei maklik na dade,
  • oppas vir dade want dade lei maklik na gewoontes,
  • oppas vir gewoontes want gewoontes vorm jou karakter,
  • oppas vir karakter want jou karakter bepaal waar jy die ewigheid gaan spandeer

______________________________________________________________________________

 • Teks – Lees Ef. 4:17-32
 • Hierdie teks handel sterk oor die onderskeid tussen die lewenswyse van die nuwe mens en die ou mens
  • Hoekom is die lewenswyse van Christene so belangrik vir Paulus?
 • V18 verwys na die verduisterde denke van die heidene
  • Bespreek hierdie aanhaling in die lig daarvan: “The flawed perception of reality…accompanies a broken relation to the source of that reality, God”
 • V19 roep die beeld op van ’n senuwee wat afgestomp geraak het en nie meer gevoel het nie
  • Bespreek hierdie aanhaling in die lig daarvan: “The more you love God the more expensive will you find it to sin. An ordinary sinner sins cheaply: the child of God sins very dearly”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • In watter opsig is baie Christene se geloof en hul lewenswyse geskei van mekaar?
  • Hoekom is dit by so baie Christene die geval?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *