Ef. 6:5-9 ‘n Werksplek soos die Here dit wil hê

Mense Met 'n Missie

Ef. 6:5-9 ‘n Werksplek soos die Here dit wil hê

October 6, 2023 Uncategorized 0

Gespreksraamwerk: Ef. 6:5-9 ’n Werksplek soos die Here dit wil hê

Uitkomste: Ons verstaan dat die Here ’n besondere verwagting van Sy kinders het as dit gaan oor die werksplek. Ons moet egter ook wyer dink want alle volwassenes en seker kinders ook, is op een of ander manier in diens van iemand of ’n organisasie, maar terselfdertyd is daar ook iemand wat in jou diens is of oor wie se werk jy moet toesig hou. Die gedeelte wil ons help om soos die Here daaroor te dink en te doen.

Inleiding

 1. Kyk net eers in mekaar se oë en hoor hoe gaan dit regtig met elkeen.
 2. Noem kortliks vir mekaar waar jy op een of ander manier in diens van iemand of ’n organisasie is en hoe dit daar gaan. Noem dan ook vir mekaar waar in jou lewe daar iemand is wat in jou diens is of oor wie se werk jy moet toesig hou. Hoe gaan dit daar?

______________________________________________________________________________

Teks – Ef. 6:5-9

 1. Lees eers weer Ef. 5:9-10; 17 om die agtergrond van die gedeelte van vandag te onthou en verstaan.
 2. Verder sal julle onthou dat Ef. 5:18 gegee is as die basis van die lewe van ’n christen wat die wil van die Here wil verstaan en doen. Maak net eers seker dat julle onthou wat beteken “laat die Gees julle vervul”. Ons het gesê dit sou dalk goed vertaal kon word met “leef onder die invloed van die Gees”.
 3. Gesels net eers weer oor die volgende om julle gedagtes te verfris: Om te leef onder die invloed van die Gees het dan onder andere die opdrag in Ef. 5:21 vir alle verhoudings: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig”.
  • Onderdanig sou hier kon beteken – dien mekaar, die een die ander hoër ag as jouself, ander se belange eerste stel, nederig mekaar help – dus Jesus se gesindheid…
  • Eerbied vir Christus sou beteken – eerbied, ontsag, respek, eerbetoon vir Christus oor wat Hy gedoen het.
  • Die motivering vir ons optrede lê dus nie in die persoon se optrede teenoor my nie, maar in reaksie op wat Christus vir my gedoen het.
 4. Onthou dus dat die gedeeltes ná Ef. 5:21 moet almal in die lig van bogenoemde 3 punte gelees word! Dus Ef. 5:22-33 (oor man en vrou), 6:1-4 (ouers en kinders), 6:5-9 (eienaars en slawe)
 5. Lees nou Ef. 6:5-9
 6. 6:5-8 gaan oor slawe.
  • Gesels oor hoe dit was om ’n slaaf te wees.
  • Wat is die raakpunte met ’n slaaf van daardie tyd en werknemer van vandag
  • Maak ’n lysie van wat alles vir ons in die gedeelte gesê word en wat dit prakties vir ons beteken. “Uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig” word dus hier op ’n nuwe manier prakties vir ons.
 7. Lees Ef. 6:9
 8. Dit gaan oor eienaars van slawe.
  • Wat is “dieselfde gesindheid”. Kan dit wees dat “Uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig” dus hier ook op eienaars van toepassing gemaak word?
  • Wat beteken hierdie gedeelte dus prakties vir ons?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *