Ef. 6:1-4 Jesus se opvoeding in ons huis

Mense Met 'n Missie

Ef. 6:1-4 Jesus se opvoeding in ons huis

October 13, 2023 Uncategorized 0

GESPREKSGIDS – Ef. 6:1-4 – Jesus se opvoeding in ons huis

Inleiding

Deel eers as vriende met mekaar iets van wat in jou hart en lewe aangaan. Wees beskikbaar om duidelik te hoor en verwerk wat ander uit hulle lewe deel.

Uitkomste, met ysbreker

Opvoeding in die huis wat gebaseer is op gehoorsaamheid “in die Here” is krities belangrik. Dis wat sentraal is in ons teksgedeelte. Dit gaan nie maar net oor gehoorsaamheid van kinders aan ouers nie, maar oor ons almal se heersende gesindheid van onderdanige gehoorsaamheid aan ons liefdevolle Here en Sy Gees.

Gesels inleidend oor die toestand van opvoeding in ons land – en die implikasies daarvan; en veral dan ook van Christelike opvoeding in ons Christene se huise. En watter spesifieke invloede vandag uit die wêreld na ons en ons kinders toe stroom.

Teks, inhoud en toepassing – Ef. 6:1-4

 1. Lees die teks. Waarom moet kinders ouers gehoorsaam? (Vgl. vers 1-2.)
  1. Die belofte van vers 3 kom daarop neer dat God regte gehoorsaamheid sal beloon op die beste moontlike manier aan ons nuwe lewe wat ons in Jesus het. Dis in Sy koninkryk – reeds hier op aarde, maar veral hierna. Hoe sal jy kinders help om hierdie beloning te verstaan sodat dit vir hulle regtig ‘n goeie beloning is om na uit te sien?
 2. Wei uit oor die uitdaging van ons vlees in ons binneste (wat soms ons “ou mens” of ons “selfstandige natuurlike menswees” genoem word) wat in ‘n oorlog gewikkel is met ons nuwe lewe in Jesus. (Vgl. Rom. 8:4-8; en 12:2.) Kyk of julle tipiese voorbeelde kan noem hoe hierdie vleeslike optrede in ons verhoudings met mekaar probleme veroorsaak – veral dan in die verhouding tussen ouers en kinders. Watter koers gee Paulus in Ef. 4:23-24 hierin?
 3. Die meer direkte 2020 Afrikaanse vertaling vertaal Ef. 6:1 so: Kinders, wees “in die Here” aan julle ouers gehoorsaam. (“In Christus” is belangrik. Dit verskyn 164 keer in Paulus se briewe en 36 keer in Efesiërs.) Lees die volgende paragraaf en die teksverwysings, en gesels oor hoe belangrik die “in Jesus” lewe is in ons gesinsverhoudings en opvoeding:
  1. Dis net wanneer ek “in die Here” lewe dat ek Jesus se opdragte reg en effektief kan gehoorsaam/uitvoer. “In die Here” is ‘n baie diep geheimenis, maar ons kan eenvoudig dink daaraan as dat ons in ‘n lewende verhouding leef met Jesus Christus, dat ons ons oog op Hom gevestig hou (Hebr. 12:2). Jesus werk deur Sy Gees in ons. Daarom roep Paulus ons in Ef. 5:18 om vol te word van die Gees. Rom. 8:5, 8 en Joh. 15:4-5 sê vir ons dat as ons nie onder beheer van die Here Jesus en Sy Gees lewe nie, kan ons niks goeds regkry nie en kom ons beste pogings niks verder as maar net ons beste mensewerk nie – wat net werke van die vlees is. RC Sproul wys daarop dat hierdie oorlog teen my vlees eintlik deur die Heilige Gees gevoer word, en dat ons dan in Sy diens met Hom saamwerk daarin.
  1. Lees hierdie aanhaling en gesels oor die belang van die kruis en opstanding van Jesus wanneer ons dinge “in Jesus” en “vir Jesus” doen: “Ons kan nie enigiets doen wat God gelukkig sal maak nie tensy ons doelbewus bou op die fondasie van die versoening deur die kruis van Christus. … Gehoorsaamheid beteken dat ek my vertroue volledig plaas op die versoening van Jesus, en my gehoorsaamheid word dadelik ontmoet met die vreugde van die bonatuurlike genade van God.” (Oswald Chambers. My Utmost for His Highest. October 9.) Anders gestel, my gehoorsaamheid word dadelik ontmoet met die kragtige werk van die Heilige Gees in my en deur my. Dan kan ons soos Paulus in Gal. 2:20 sê: “Ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my!” (Afr20.)
 4. Paulus wys in Ef. 5:21 op ‘n belangrike gesindheid in my binneste wanneer ons binne al die verhoudings (huwelik, ouers-kinders, eienaars-werknemers) “in Jesus” met mekaar besig is. Die gesindheid is dus belangrik wanneer ek as kind my ouers gehoorsaam, of as Christen vir Jesus gehoorsaam in hoe ek my kinders opvoed.
  1. Aan wie en wat is ek eintlik onderdanig wanneer ek hierdie verantwoordelikhede nakom wat Paulus in die teks gee? (Vgl. Ef. 6:7.)
  1. Gesels oor hoe die onderdanigheid aan die liefdeslewe van God (vgl. Rom. 1:1 en Fil. 2:6-8) verskil van die vlees se gesindheid wat by Adam en Eva by die sondeval uitgekom het (vgl. Gen. 3:4-6 em Rom 8:7).
 5. Waarom, dink julle, praat Paulus met die pa’s in vers 4 en nie ook met die ma’s nie? (Vgl. hier ook Ef. 5:23.) Watter rol speel ma’s?
 6. Wissel gedagtes oor Paulus se twee Griekse woorde in die tweede deel van vers 4, oor hoe pa’s (ouers) hulle kinders moet grootmaak. Die een kan vertaal word met tug/dissipline (dis nogal ‘n kontroversiële saak in ons onderwys stelsels; sien hoe hanteer Heb. 12:5-11 dit); en die ander met onderrig/vermaning/teregwysing (dit gaan oor instruksie of aanwysings of rigting-gewing wat gepaardgaan met waarskuwings en gebiedende aanwysings en konsekwensies).
  1. Bring ook die “in Jesus” (Vraag 3) en onderdanigheid (Vraag 4) waaroor ons hierbo gepraat het, in hierdie gesprek in.
  1. Gesels oor hoe ons hierdie aanwysing van Paulus prakties moet toepas: “moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie” (lees ook Kol. 3:21 hiermee saam).
 7. Wat staan vir jou uit in hierdie gedeelte of die gesprek, wat jy met jou wil saamneem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *