Die slegte nuus

Mense Met 'n Missie

Die slegte nuus

January 18, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan die belangrikheid daarvan om die grootsheid van ons sonde en ellende buite die genade van God te verstaan. Ons besef dat ’n regte verstaan van ons sondige kondisie lei na die regte verstaan van die grootsheid van die verlossing wat God ons geskenk het deur sy genade en dus kan ons met hierdie verstaan ook op die regte wyse ons dankbaarheid teenoor God uitleef in ’n lewe van heiligmaking.

 • Ysbreker
 • Wat dink jy was die grootste sonde wat nog in die geskiedenis gepleeg was deur iemand?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wat is die drie dinge wat ons moet besef, volgens die Heidelberge Kategismus, sodat ons as ware gereddes kan leef?
 • Wat is die slegte nuus van ons menslike kondisie, wat die Evangelie van Jesus sulke goeie nuus maak?
 • Wat verstaan jy onder die konsep van ‘erfsonde’?
 • Hoe sou jy ‘sonde’ in die algemeen definieer?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Efesiërs 2:1-5 en Rom 3:10-18 & 23
  • Ef. 2:1-3 saam met Rom 3:10-18 spel ons menslike kondisie buite die verlossingswerk van God mooi uit
   • Watter kommentaar lewer hierdie eerste 3 verse op sommige se voorveronderstelling dat alle mense ‘basies goed’ is en die beste vir ander wil hê?
  • Ef. 2:4-5 en Rom 3:23b dui op wat God vir ons gedoen het ten spyte van hierdie aanvanklike kondisie van ons
   • Hoekom is dankbaarheid die gepaste reaksie op dit wat God gedoen het?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Bespreek die volgende 2 aanhalings – stem jy saam of nie/ het jy al persoonlike ervaring daarvan gehad?
  • Billy Graham “The closer you get to Christ, the more sinful you’re going to feel”
  • R.C. Sproul “The closer we are to God, the more the slightest sin will cause us deep sorrow”

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Identifiseer een area in jou lewe (of ’n sonde) waar die dankbaarheid wat pas by die verlossing nog nie goed uitgeleef word nie
  • Hoe kan jou groep vir jou daarvoor bid?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *