Die Koste

Mense Met 'n Missie

Die Koste

February 13, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n koste verbonde aan ons navolging van Jesus is. Ons verstaan dat baie Christene nooit daardie koste bereken nie en die oomblik wat daar iets van hulle verwag word om getrou te bly aan Jesus klim hulle eerder uit die geloof uit – “dit is nie waarvoor ek opgeteken het nie.” Jesus sê ‘as jy my wil volg, wees bereid om deur die wêreld hanteer te word soos wat hulle my hanteer het.

 • Ysbreker
 • Vertel van ’n keer wat jy by die teller gekom het en nie genoeg geld gehad het om alles te koop wat jy in jou mandjie gehad het nie en iets moes uithaal – of toe jou kaart nie wou werk nie en jy nie kontant by jou gehad het nie.

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Hoe verstaan jy die beginsel wat die preek uitlig dat ’n Christen ‘die koste’ van hul dissipelskap moet bereken?
 • Wat is volgens jou ervaring die kern dinge wat dit jou kos om ’n Christen te wees?
 • Hoekom dink jy is daar soveel Christene wat, al weet hulle dat Christenskap ’n koste het, hulle kwaad en mismoedig word wanneer dit hulle iets kos om Christen te wees?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Lukas 14:25-33
  • Wat is die dinge wat Jesus hier uitlig wat ons as die ‘koste van dissipelskap’ kan beskou?
  • Hoekom is dit vir Jesus so belangrik dat, as ons sy volgelinge wil wees, niks in hierdie wêreld vir ons belangriker mag wees as Hy nie?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Bespreek hierdie aanhaling:
  • Salvation is free…but discipleship will cost you your life
   • Hoe kan redding gratis wees maar dissipelskap jou jou lewe kos?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Die illustrasie van manne wat alles oor die boord van ’n sinkende skip gooi vir die hoop op lewe of iemand wat bereid is om ’n sleg ledemaat te laat amputeer vir hoop op lewe is ’n illustrasie van die koste van dissipelskap
  • Wat is een ding wat jy tans uit jou lewe moet sny wat jou verhouding met Jesus laat swaartrek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *