Gespreksgids: Het ek al gegroei om meer heilig te lewe?

Mense Met 'n Missie

Gespreksgids: Het ek al gegroei om meer heilig te lewe?

February 23, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat om heilig te lewe is ’n groeiproses. Ons leer hoe ons kan weet of ons al gegroei het en wat die middele is waardeur ons sal groei.

 • Ysbreker
 • Vertel bietjie van julle ervarings van tuinmaak. Het jy groen vingers? Wat is die slegste wat jy al oorgekom het met tuinmaak?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Het jy al plantjies geplant en dan groei dit nie almal dieselfde nie? Party groei omtrent glad nie en ander groei welig!
 • Die Bybel praat dikwels oor groei – lees bv. Ef. 4:13-15, 1 Petr. 2:2, 2 Petr. 3:18.
 • Gesels oor die stelling: “Netso abnormaal dit is vir ’n baba om nie te groei nie, so abnormaal is dit vir ’n christen om nie te groei nie”
 • Noem ’n klompie dinge waaraan ek kan weet of ek al gegroei het om al meer heilig te lewe?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam 2 Petr. 1:3-8
 • In die gedeelte word daar twee keer verwys na die gedagte van groei – in vs 5 en weer vs 8. Sien julle dit raak?
 • Maak ’n lysie van alles waarin ons moet groei soos dit in vs 3-8 genoem word
 • Kry duidelikheid oor wat elke woord beteken want daarin sien ons hoe lyk groei in heiligheid. Kyk na ander vertalings (Afr. en Engels in die YouVersion app) om hiermee te help.
  • Geloof
  • Deugsaamheid
  • Kennis
  • Selfbeheersing
  • Volharding
  • Godsvrug
  • Liefde onder mekaar
  • Liefde vir alle mense
  • Ywer
  • Vrug
  •  Here Jesus Christus beter leer ken
 • Watter bemoediging en geheim vir groei is opgesluit in vs 3-4?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Watter middele is tot ons beskikking wat ons sal laat groei? J.C. Ryle noem die volgende “genademiddele”:
 • Een ding wat noodsaaklik is vir groei is ywer in die gebruik van private genademiddele soos privaat gebed, privaat bestudering van die Skrif, en privaat nadenke en selfondersoek.
 • Nog iets wat noodsaaklik is vir groei, is getroue meelewing in die samekomste en bedieninge van die gemeente
 • Nog iets wat noodsaaklik is vir groei is waaksaamheid oor ons gedrag in die gang van ons alledaagse lewe.
 • Nog iets wat noodsaaklik is vir groei, is versigtigheid oor die geselskap wat ons hou en die vriendskappe wat ons vorm.
 • Daar is nog een ding wat absoluut noodsaaklik is vir groei, en dit is ‘n gewoonte van gereelde gemeenskap met die Here Jesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *