Die Versekering

Mense Met 'n Missie

Die Versekering

March 1, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat ‘sekerheid van ons redding’ ’n wonderlike gawe is wat die Here vir ons uitspel in sy Woord. Ons verstaan dat ons toegang tot hierdie sekerheid het deur die teenwoordigheid van die volgende 3 dinge in ons lewens: 1)vertroue in die beloftes van God, 2) Die oortuiging deur die Heilige Gees dat ons kinders van God is 3) ’n ernstige en heilige strewe na ’n skoon gewete en goeie werke. Ons verstaan ook die noodsaak dat hierdie sekerheid in ons lewens teenwoordig sal wees vir die uitwerking daarvan op ons dryf en strewe tot ’n heilige lewe.

 • Ysbreker
 • Vertel van ’n keer toe jy doodseker was jy was reg en selfs daarvoor gestry het en toe verkeerd bewys is.
  • Wat was die uitwerking hiervan op volgende gevalle waar jy weereens seker was jy was reg?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Kan Christene seker wees dat hulle gered is?
  • Waarvoor kan so ’n sekerheid nuttig wees i.t.v. jou geestelike lewe?
 • Dink jy dit is moontlik vir mense om ’n valse sekerheid te hê dat hulle gered is? (Matt. 7:21-23)
  • Hoe gebeur dit dat mense so ’n valse sekerheid kweek?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam 1 Joh. 5:13
  • Wat is volgens hierdie teks die primêre doel van Johannes se eerste brief?
 • Deurlopend in die brief kry ons 4 punte wat dien as die bewys dat ’n Christen seker kan wees oor die egtheid van hul geloof en dus van hul redding. Lees die volgende tekste en skryf neer wat die 4 kriteria daarvoor is:
  • 1) 1 Joh. 5:2-3
  • 2) 1 Joh. 2:29
  • 3) 1 Joh. 5:18 & 3:6, 9
  • 4) 1 Joh. 3:14 & 4:7

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Dit gebeur soms dat mense op ’n stadium agterkom dat hul wel ’n valse sekerheid gehad het oor hul redding en dan iets daaromtrent wil doen – die gevaar is egter dat daar dan ’n oor-gefokusdheid kan plaasvind op die vrug van geloof teenoor die wortel van geloof
  • Wat beskou die Nuwe-Testament as die wortel van die geloof en wat is die vrug van die geloof?
  • Hoekom kan slegs hierdie Wortel die regte vrugte produseer?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • In 2 Tim 4:5-8 sien ons Paulus 3 dinge doen:
  • Paulus kyk afwaarts na die graf en hy doen dit sonder vrees
  • Paulus kyk terug op sy lewe sonder skaamte
  • Hy kyk vorentoe na die groot oordeelsdag sonder twyfel
 • Watter aanpassings of veranderinge is nodig vir jou om dieselfde te kan doen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *