Het jy My lief?

Mense Met 'n Missie

Het jy My lief?

March 8, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n verskil is tussen ’n Christen wat godsdiens beoefen (boksies tik) en ’n Christen vir wie Jesus die hoeksteun van sy/haar geloof is, dat dit Jesus se geregtigheid is in wie hy/sy vertrou vir die groot oordeelsdag, dat dit Jesus se voorbeeld is waarop hulle hul lewe modelleer en dat daar waarlik liefde is vir Jesus.

 • Ysbreker
 • Het jy al ooit so ’n Petrus oomblik gehad waar jy iemand moes ‘face’ wat jy teleurgestel het?
  • Wat was die uitwerking van daardie interaksie op jul verhouding?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Wie sou jy sê is Jesus vir ’n Christen wat blood godsdiens beoefen (boksies tik) en Wie is Jesus vir ’n Christen wat werklik ’n liefde vir Hom het?
 • Watter sigbare verskil sou daar wees tussen ’n Christen wat Jesus bloot tevrede wil stel en ’n Christen wat Hom werklik lief het?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Joh. 21:1-17
  • Hoekom dink jy word daar melding gemaak van die feit dat Petrus kaal bolyf was en dat hy sy hemp aangetrek het voordat hy na Jesus geswem het?
  • Hoekom dink jy het die dissipels nie erken nie, maar “geweet dat dit die Here is”?
  • Hoekom vra Jesus vir Petrus 3 maal of hy Hom lief het en hoekom het dit Petrus emosioneel gemaak?

______________________________________________________________________________

 • Inhoud
 • Hoekom keer ons skuld en skaamte oor ons sondes en tekortkominge ons baie keer om die roeping wat die Here op ons lewe geplaas het (Ef. 2:10, 1 Kor. 2:9, Rom 8:29) voluit uit te leef?
  • Watter kommentaar sou Jesus op sulke huiwering lewer?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Reflekteer op die scenario:

Jy en Jesus het ’n aangesig tot aangesig gesprek oor ’n koffie en iewers na die einde van die gesprek sit Jesus sy koppie neer en Hy kry ’n ernstige uitdrukking op sy gesig en Hy vra jou: “Het jy My werklik lief?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *