Jesus se buitengewone liefde

Mense Met 'n Missie

Jesus se buitengewone liefde

April 13, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan hoe buitengewoon Jesus se liefde was en hoe buitengewoon goed (sondeloos) Hy was, in ag genome die mag en krag wat tot sy beskikking was. Dit in vergelyking met hoe alle groot leiers en helde in die geskiedenis uiteindelik deur hul mag en gesag tot sonde en boosheid gedryf is, of dat hulle aan een of ander karakterfout gelei het.

 • Ysbreker
 • Wat sou jy doen as jy vir ’n week God se krag geërf het, alles kon doen wat God kan doen?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Bespreek die aanhaling van Bob Seidensticker “Strip away any supernatural claims from the story of Alexander the Great, and you’ve still got cities throughout Asia named Alexandria and coins with Alexander’s likeness. Strip away any supernatural claims from the Caesar Augustus story, and you’re left with the Caesar Augustus from history. But strip away the supernatural claims from the Jesus story, and you’re left with a fairly ordinary rabbi. The Jesus story is nothing but the supernatural elements”
  • Hoekom is hierdie aanhaling vir baie mense op die oog af so oortuigend?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees Markus 10:42-45
  • Watter kommentaar lewer hierdie teks op hierdie aanhaling van Abraham Lincoln “Nearly all men can handle adversity, but if you want to test a man’s character, give him power”
 • Lees Filippense 2:5-7
  • Watter kommentaar lewer hierdie teks op hierdie aanhaling van John Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men”
 • Lees Matt. 9:35-38
  • In watter opsig bevestig hierdie teks vir ons Dietrich Bonhoeffer se bekende uitlating dat Jesus die “Man vir ander” was

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • William Payley maak die volgende uitlating “Neither as represented by his followers, nor as attacked by his enemies, is he [Jesus] charged with any personal vice. … This faultlessness is more peculiar than we are apt to imagine. Some stain pollutes the morals or the morality of almost every other teacher, and of every other lawgiver”
 • Watter implikasies het Jesus se sondeloosheid vir ons lewens vandag en ook vir ons ewige lewens?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *